EU-parlamentin erimielisyydet haittaavat TTIP-neuvotteluita

12.06.2015

Kiista investointisuojan uudistamisesta vaikeuttaa koko TTIP-prosessin etenemistä. Euroopan etu edellyttäisi päinvastoin yksituumaisuutta ja ison kuvan hahmottamista.

Euroopan parlamentin täysistunto palautti 10.6. parlamentin pitkään valmisteleman TTIP-kannanoton takaisin valiokunnan käsiteltäväksi. Syynä tähän yllätyskäänteeseen olivat parlamenttiryhmien väliset ja myös niiden sisäiset suuret erimielisyydet, jotka koskevat erityisesti sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisua välimiesmenettelyn kautta (ISDS).

Investointisuoja ja ISDS ovat merkityksellinen osa sopimusta, mutta kuitenkin vain osa isompaa kokonaisuutta, muistuttaa EK:n kauppapolitiikan johtava asiantuntija Simo Karetie:

– ISDS on saanut kohtuuttoman suuren merkityksen ja keskustelu on turhaan kärjistynyt. Poliittisten ryhmien välinen vastakkainasettelu on valitettavaa, kun Euroopassa muutoin on annettu tuki TTIP:n perimmäiselle tavoitteelle – vauhdittaa vientiä, kasvattaa taloutta ja luoda työpaikkoja. Maanosamme etu edellyttäisi päinvastoin yksituumaisuutta ja ison kuvan hahmottamista.

Valitettavasti kiista investointisuojan uudistamisesta uhkaa koko laaja-alaisen ja kunnianhimoisen TTIP-neuvottelukokonaisuuden etenemistä ja tuloksia, arvioi Karetie.

– Investointeja koskeva pattitilanne haittaa väistämättä etenemistä muilla TTIP-osa-alueilla. Poliittiset ristiriidat heikentävät koko EU:n neuvotteluasemaa tilanteessa, jossa tarvittaisiin vahvaa johtajuutta ja määrätietoista neuvotteluotetta.

TTIP on näytön paikka myös EU:n toimivallan kannalta, Karetie muistuttaa:

– Pari vuotta sitten jäsenmaat luovuttivat EU:lle toimivallan sopia investointisuojasta. Nyt parlamentilla on tilaisuus osoittaa, että se kykenee omalta osaltaan rakentavasti käyttämään tätä toimivaltaa.

Myös siksi olisi tärkeää saada TTIP etenemään parlamentin käsittelyssä:

– Kaikilta tahoilta tarvitaan kompromissivalmiutta ja yhteisen edun näkemistä, jotta investointisuojan riitojenratkaisuun löydetään yhteisymmärrys. Komissio tarvitsisi nyt mahdollisimman laajan tuen ja luottamuksen niin jäsenmailta kuin parlamentilta.

Elinkeinoelämä antaa investointisuojan uudistamiselle vahvan tuen, Karetie vahvistaa.