EU:lta avaus investointisuojan uudistamiseksi osana TTIP-neuvotteluita

06.05.2015

EU:n komissio on julkistanut näkemyksiään investointisuojan ja etenkin sitä koskevan riitojenratkaisun uudistamiseksi. Nyt työstetään uuden sukupolven investointisuojaa.

Komissio julkisti keskiviikkona keskustelupaperin investointisuojasta. Siinä esitetyt uudistukset olisivat jatkoa niille muutoksille, joita EU on jo tehnyt vapaakauppasopimuksissaan Kanadan ja Singaporen kanssa.

Komissio esittää uudistuksia seuraavalle neljälle alueelle:

1) Sääntelyoikeuden säilymistä korostettaisiin

Muutosesitysten kärkenä on varmistaa, ettei investointien suojaaminen vaikuttaisi valtioiden mahdollisuuksiin toteuttaa politiikkatavoitteitaan. Vaikka sama periaate sisältyy aiempiinkin investointisuojasopimuksiin, niin nyt sitä alleviivattaisiin omalla sopimusartiklalla.

2) Välimiestuomioistuimien toimintaa kehitettäisiin

Komissio on esittänyt keinoja uudistaa välimiesmenettelyä, jolla investointiriitoja ratkaistaan. Välimiesten pätevyysvaatimusten ohella se nosti esille mahdollisuuden määritellä tarkemmin, keillä olisi oikeus toimia välimiehinä. Lisäksi äänensä saisivat paremmin kuuluviin myös sellaiset ulkopuoliset tahot, joiden oikeuksiin lopputulos vaikuttaa.

3) Välimiestuomioihin valitusoikeus

Komissio pitää mahdollisena, että kahdenvälisiin sopimuksiin luotaisiin mahdollisuus valittaa investointituomioista. Valittaminen olisi mahdollista laajemmin perustein kuin millä nykyinen järjestelmä sallii tuomioiden kumoamisen.

4) Tarkennuksia kansallisen oikeuden ja välimiesoikeuden väliseen suhteeseen

Komissio pohtii keinoja estää rinnakkaiset riidat, jolloin samaa tapausta käsiteltäisiin samanaikaisesti kansallisissa tuomioistuimissa ja kansainvälisissä välitystuomioistuimissa.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää komission avausta merkittävänä ja mielenkiintoisena, kertoo investointisuojaan perehtynyt EK:n asiantuntija Eeva Korolainen:
– EU:n oma investointiympäristö on kohtuullisen vakaa, mutta tarvitsemme takeet sille, että vastaava hyvä ympäristö ja samat oikeudet toteutuvat myös suomalaisten yritysten toimiessa Yhdysvalloissa. Ja mikä tärkeintä: TTIP-sopimukseen toivottavasti sisältyvä investointisuoja antaa lähtökohdat myös tuleville kauppasopimuksille. Tällöin neuvottelukumppanina voivat olla maat, jotka ovat investointipuitteiltaan paljon haastavampia.

Pitkällä tähtäimellä tulisi joka tapauksessa edetä kohti monenvälistä investointisopimusta ja pysyvää investointituomioistuinta, Korolainen korostaa.

EK:n kauppapolitiikan johtavan asiantuntijan Simo Karetien mukaan komissio on ottanut nyt merkittäviä askeleita investointisopimusten kehittämisessä:
– On syytä suhtautua ehdotuksiin rakentavasti ja myönteisesti. Toivottavasti ajatukset saavat positiivista vastakaikua myös parlamentin ja neuvoston kanssa käytävissä jatkokeskusteluissa.

Seuraavaksi muutosehdotukset etenevät komission, parlamentin ja neuvoston väliseen keskusteluun. Komissio tekee vasta tämän jälkeen virallisen ehdotuksensa etenemistä.

Tutustu komission 5.5. julkistamiin näkemyksiin tarkemmin.