European Business Summit paneutui innovaatioihin ja osaamiseen

27.04.2012

Kymmenes BUSINESSEUROPE:n järjestämä European Business Summit pidettiin Brysselissä 26.4. Seminaarissa nousi voimakkaasti esiin innovaatioiden, osaamisen ja koulutuksen merkitys taloudellisen kasvun mahdollistajana ja huolestuttavan työttömyyskehityksen katkaisijana. EK:n hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson osallistui tilaisuudessa paneelikeskusteluun.

Teeman ”Skills for Growth” alle oli kokoontunut noin 1 200 elinkeinoelämän edustajaa keskustelemaan Euroopan taloudesta ja tulevaisuudesta. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot muun muassa komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolta ja Eurooppa-neuvoston presidentti Herman Van Rompuylta.

Tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan panostettava

Paneelikeskusteluun osallistunut Johansson oli samaa mieltä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta vastaavan komissaari Máire Geoghegan-Quinnin kanssa siitä, että Euroopan on panostettava enemmän tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Yhdistämällä voimansa Euroopassa on mahdollista päästä parempiin teknologisiin ja liiketoiminnallisiin tuloksiin. Komission ehdotusta EU:n tulevaksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaksi, Horisontti 2020, Johansson pitää painotukseltaan oikeana. Painottamalla nykyistä laaja-alaisemmin innovaatiotoiminnan kokonaisuutta ideoista markkinoihin on mahdollista nostaa yritysten osallistumisastetta ja lisätä toiminnan vaikuttavuutta. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tulokset on saatava tehokkaammin talouden ja yhteiskunnan käyttöön.

Samalla Johansson korosti ICT:n merkitystä koulutuksessa. Nuorten on saatava riittävät tiedot ja taidot jo koulussa pystyäkseen siirtymään työelämään. EU:n tasolla on myös edistettävä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä poistamalla kehityksen puollonkauloja.

Seuraava European Business Summit järjestetään Brysselissä 25.4. 2013.

Lisätietoja:
European Business Summit 2012