Finpro uudistetaan

10.10.2013

Finpro keskittää toimintansa julkisiin kansainvälistymisen palveluihin, ja markkinaehtoinen konsultointi eriytetään omaan yhtiöön vuoden 2014 aikana. Samalla Matkailun edistämiskeskus MEK sulautetaan osaksi Finpron palvelukokonaisuutta.

EK on yhteistyössä valtion ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen kesken ollut tiiviisti mukana rakentamassa Finpron uutta toimintatapaa. Tavoitteena on turvata pk-yritysten kansainvälistymispalvelujen kehittäminen ja varmistaa niiden saatavuus, laatu ja resurssit myös tulevaisuudessa.

Finpron saama valtionavustus kohdennetaan jatkossa kokonaan uuden Finpro ry:n yleishyödyllisiin palveluihin kotimaassa sekä vientikeskusverkostossa. Yleisavustusta ei kohdenneta maksulliseen konsultointiin lainkaan. Valtio luo kuitenkin uuden tuki-instrumentin, jolloin yritys voi käyttää oman valintansa mukaan sopivinta kv-konsulttia ja hakea siihen yrityskohtaista tukea aiempaa vastaavalla 50 % tukiosuudella.

Lue  työ- ja elinkeinoministeriön tiedote