Hyötytietoa yrityksille: Opas sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallintaan

27.05.2016

Työnantaja, tutustu selkosanaiseen oppaaseen, joka auttaa soveltamaan käytäntöön heinäkuun alussa voimaan tulevan uuden asetuksen vaatimukset.

Uusi asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta tulee voimaan heinäkuun alussa (1.7.2016). Asetukseen liittyvien toimien pitää olla tehtynä työpaikoilla siihen mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut käytännönläheisen oppaan asetuksen soveltamisesta työpaikoilla. Opas käy läpi helposti sisäistettävässä muodossa, mitä uusi asetus tarkoittaa työpaikan käytännön toiminnassa.

Sähkömagneettinen kenttä syntyy aina, kun käytetään sähköä, mutta suurimmalla osalla työpaikoista sähkömagneettiset kentät ovat erittäin pieniä. Joillakin työpaikoilla ne saattavat kuitenkin aiheuttaa vaaran.