Kuntaranking käynnistyy, tulokset alkuvuodesta

EK:n yritysilmastoselvitys perustuu kuntia koskeviin tilastotietoihin ja yritysjohtajille suunnattuun kyselyyn. Selvityksen tulokset julkaistaan seutu- ja kuntakohtaisesti tammi-helmikuussa.

EK on vuodesta 2010 saakka selvittänyt yritysjohtajien mielipiteitä kotikuntansa yritysilmapiiristä ja toimintaedellytyksistä. Seuraava tutkimus käynnistyy vuodenvaihteessa ja uusia tuloksia on odotettavissa tammi-helmikuussa 2015, kertoo selvityksestä vastaava EK:n asiantuntija Jari Huovinen:

– Selvitys on lisännyt vuoropuhelua kuntapäättäjien ja yritysjohtajien välillä. Monissa kunnissa tuloksia on hyödynnetty myös yhtenä toteutetun elinkeinopolitiikan arvioinnin mittarina .

Kuntien yritysilmastoselvitys perustuu tilastotietoihin ja yritysjohtajille suunnattuun kyselyyn. Tilastomuuttujia on mukana yhteensä kuusi ja ne kuvaavat kunnan ominaisuuksia ja taloudellista tilannetta sekä yrittäjyyden yleisyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta. Tilastoista syntynyttä kuvaa täydennetään yritysjohtajien näkemyksillä, jotka koskevat yritysilmaston laatua, sijaintipaikan sopivuutta ja elinkeinopolitiikan toimivuutta yrityksen kotikunnassa.

Selvityksen tulokset julkaistaan seutu- ja kuntakohtaisesti niiltä alueilta, joilta yrityskyselyyn saadaan riittävästi vastauksia.