Liian harva pk-yritys on julkisten yrityspalveluiden asiakkaana

26.01.2024

Elinkeinopalvelut saavuttavat varsin pienen osuuden pk-sektorin yrityskannasta, ilmenee EK:n yrityskyselystä. Valmisteilla olevassa TE-palveluiden isossa uudistuksessa on löydettävä keinot, jolla alueelliset yrityspalvelut auttaisivat jatkossa yhä useampaa pienyritystä kasvamaan kohti Mittelstand-kokoluokkaa ja sitä eteenpäin vientimarkkinoille.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on selvittänyt pk-sektorin työnantajayritysten käsityksiä julkisten yrityspalveluiden toimivuudesta. Palautetta haettiin esimerkiksi ELY-keskusten, kuntien kehitysyhtiöiden, TE-palveluiden, Business Finlandin ja Team Finlandin kaltaisten toimijoiden palveluista.

Poimintoja EK:n yrityskyselyn tuloksista

  • Palveluja käyttäneet yritykset pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Iso osa vastanneista on tyytyväisiä saamaansa palveluun, mutta tyytymättömyyttä esiintyy etenkin yrityksen elinkaaren murroskohdissa.
  • Merkillepantavaa on se, että nämä palvelut tavoittavat melko pienen osan palveluja tarvitsevista yrityksistä. Vuosina 2021-2023 ELY-keskusten rahoitus- ja kehittämispalveluita kertoi käyttäneensä vain 21 prosenttia ja TE-palvelujen rekrytointi- ja koulutuspalveluita noin 23 prosenttia.
  • Palvelut jakavat yritysten mielipiteitä ja myös toimialojen välillä on eroja. Esimerkiksi TE- ja ELY-keskuspalveluihin ollaan selvästi tyytyväisimpiä teollisuudessa.
  • Yhden kontaktin periaate toimii vain kohtuullisesti – hyvät ja heikot arviot ovat yhtä yleisiä. Yrityksissä arvostetaan palveluntarjoajien aloitteellisuutta. Etenkin puhelinkeskustelu ja etätapaamiset videoyhteydellä sekä palveluntarjoajan vierailut yrityksessä koetaan mieluisimmaksi tavaksi saada yrityspalvelua.

Valmisteilla on iso aluehallintouudistus, jonka yhteydessä TE-palvelut hajautetaan kuntatasolle. Tämä tuo valtavia muutoksia myös julkisiin yrityspalveluihin. Nyt jos koskaan tulee kuunnella herkällä korvalla yrityskentän tarpeita ja toiveita, korostaa yrityspalveluiden kehittämisestä vastaava EK:n asiantuntija Tuomas Ylitalo:

”EK:n kyselyn yksi päätuloksista liittyy siihen, että yrityspalvelut ovat liian vähällä käytöllä: ne saavuttavat varsin pienen osuuden koko potentiaalisesta yrityskannasta. Tämä koskee sekä ELY-keskusten rahoitus- ja kehittämispalveluja että TE-palvelujen rekrytointi- ja koulutuspalvelua. ”

On selvää, että kaikki pk-yritykset eivät elinkeinopalveluita edes tarvitse. Olisi kuitenkin tärkeää varmistaa, että palvelut ovat kaikkien yritysten ulottuvilla. Alhaiset palvelunkäyttöprosentit eivät saa johtua siitä, etteivät yritykset ole niistä tietoisia tai että ne eivät vastaisi yritysten tarpeisiin, Ylitalo painottaa.

”Positiivista on se, että palveluiden piiriin päässeet yritykset ovat ainakin osin tyytyväisiä. Palveluiden käyttäjiä vaan on yrityskentällä liian vähän. Tarve taas on valtava – onhan Suomen hallitus asettanut tavoitteeksi saada pk-sektorin yrityskenttä kasvuun siten, että yrittäjävetoisten Mittelstand-yritysten lukumäärä olisi tuplaantunut vuonna 2030. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitä, että alueelliset yrityspalvelut saadaan viritettyä huipputasolla kaikkialla Suomessa. Palveluketjun tulisi toimia tehokkaasti ja saumattomasti maakunnista maailmalle.”, korostaa Ylitalo.

EK:n yrityskyselyyn vastasi marraskuussa 2023 yhteensä 1 065 työnantajayritystä.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infografiikan muodossa. Tuomas Ylitalon kirjoitus Kauppalehdessä: Pelastetaan alueelliset yrityspalvelut