Liikenteen väylärahat tärkeisiin kohteisiin

Suomessa tulisi ottaa käyttöön uudet arviointitavat, joiden perusteella liikenteen rahoitus ohjataan eri kohteisiin. Huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän yritysten tarpeisiin ja talouskasvun vauhdittamiseen.

Pääväylien rahoitus pitäisi kohdentaa sen mukaan, mikä on ao. väylää käyttävien yritysten tuottama arvonlisäys yhteiskunnalle. Väylien kansantaloudellinen merkitys ratkaisisi myös hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen.

– Perinteisesti liikkenneinfran kehittämistä on arvioitu erilaisten teknisten mittareiden kuten ajoaikojen avulla. Tämä on aivan liian kapea näkökulma, tähdensi johtava asiantuntija Tiina Haapasalo torstaina Helsingissä EK:n logistiikkaseminaarissa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK peräänkuuluttaa kokonaisnäkemystä infrarahoituksen kohdentamiseen. Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillisestä yliopistosta on selvittänyt asiaa EK:n asiantuntijoiden kanssa.

– Suomi on riippuvainen kansainvälisestä kaupasta ja yhteyksistä, ja saavutettavuus on yrityksille tärkeä kilpailutekijä. Tästä syystä liikennerahojen kohdentamisessa tarvitaan syvällistä yritystoiminnan ja kansantaloudellisten vaikutusten tuntemusta. Tietenkin on pohdittava myös ihmisten liikkumista, Haapasalo tähdensi.

– Kun puhutaan vähemmän liikennöidyistä väylistä, ELY-keskusten rooli on aivan keskeinen. Nämä väylät tulisi kunnostaa täsmätoimin alueen yrityksiä kuunnellen. Kaupunkiseuduilla tarvitaan puolestaan pitkäjänteisiä kehitysohjelmia, joissa sovitaan myös valtion ja kuntien rahoitusosuuksista.

Lisärahoitus tervetullutta

Haapasalon mukaan on erittäin tervetullutta, että Juha Sipilän hallitus lisää varoja liikenneinfran kunnostamiseen ja kehittämiseen. Suomessa on mittava korjausvelka ja yrityksillä paljon tarpeita.

– Hallituskaudella on varauduttava myös pääliikenneverkkojen pitkän tähtäimen ohjelmaan. Pohjaksi tarvitaan uudenlaista tietoa liikenneväylien käytöstä ja kysynnästä yritystoiminnan perusteella. On myös tärkeää, että hankkeet osataan laittaa tärkeysjärjestykseen talouskasvua tukevalla tavalla.

EK:n logistiikkaseminaarin puhujien materiaalit: