Mitä on paikallinen sopiminen?

EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä valottaa pähkinänkuoressa, mihin paikallista sopimista tarvitaan.

Samankin alan yritysten tuotteet, asiakkaiden tarpeet, markkinat, kysynnän vaihtelut ja taloudellinen asema poikkeavat varsin merkittävästi toisistaan. Niille eivät useinkaan sovi samat esimerkiksi työaikajärjestelyitä tai palkkausta koskevat mallit. Tämän vuoksi alakohtaisella työehtosopimuksella ei voida määritellä kaikille yrityksille sopivia toimintatapoja ja työehtoja vaan parhaaseen lopputulokseen päästään sopimalla niistä paikallisesti.

Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan?

Paikalliselle sopimiselle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai yrityksissä tapahtuvaa sopimista. Näin ajateltuna esimerkiksi kaikille tuttu työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus on paikallinen sopimus.

Usein kun puhutaan paikallisesta sopimuksesta, tarkoitetaan kuitenkin ennen kaikkea työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin. Kysymys voi olla esimerkiksi mahdollisuudesta sopia työpaikalla joustavista työaikajärjestelyistä työehtosopimuksessa määritellyissä puitteissa. Mikäli tällaista paikallista sopimusta ei tehdä, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan (ns. perälauta).

Ketkä tekevät paikallisen sopimuksen?

Työnantajapuolella sopimus tehdään yleensä yrityksen nimissä. Sopimuksen tekee työnantajan edustaja, esimerkiksi henkilöstöpäällikkö tai esimies. Työntekijäpuolella sopimuksen tekee tilanteesta riippuen tyypillisesti yksittäinen työntekijä tai luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja. Etenkin niillä työpaikoilla, joilla ei ole henkilöstön edustajaa, työnantaja voi tehdä sopimuksen myös kaikkien työntekijöiden tai tietyn työntekijäryhmän kanssa yhdessä.

 Silloin kun kyse on työehtosopimukseen perustuvasta paikallisesta sopimisesta, työehtosopimuksessa on yleensä määritelty, kenen kanssa työnantaja voi sopimuksen tehdä. Työehtosopimuksessa voidaan myös todeta, että joistain asioista voidaan sopia suoraan työntekijän kanssa ja toisista pitää taas sopia henkilöstön edustajan kanssa.

Paikallinen sopimus tehdään määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi sovituissa sopimuksessa on irtisanomisaika tai, jos sitä ei ole sovittu, irtisanomisaika tulee usein suoraan työehtosopimuksesta.

Lue myös EK:n lehdistötiedote Paikallista sopimista jarruttaa ay-liittojen vanhakantainen suhtautuminen (25.9.2015)