Neljäs KiVi-kiertue päätökseen

23.02.2012

Yritysten kansainvälistymispalveluiden kirjo koetaan hajanaiseksi ja varsinkin pk-yritysten voi olla vaikea löytää tarvitsemaansa palvelua. Vuonna 2005 käynnistetyllä KiVi-hankkeella (kilpailuetua viennistä ja kansainvälistymisestä) vastataan tähän haasteeseen jakamalla yrityksille tietoa tarjolla olevista kansainvälistymispalveluista ja rahoitusmuodoista. Torstaina 23.2. Oulussa päättyvä neljäs valtakunnallinen kiertue on rikkonut kaikki aiemmat osallistujaennätykset.

Valtakunnallisia, EU:n komissionkin palkitsemia, KiVi-kiertueita on järjestetty vuodesta 2005 lähtien. Järjestyksessään neljäs kiertue starttasi vuosi sitten Kouvolasta ja on nyt kiertänyt kaikki Manner-Suomen maakunnat. Kiertue huipentuu torstaina 23.2. Oulussa pidettävään päätöstapahtumaan.

Päättyvä neljäs KiVi-kiertue lyö laudalta kaikki aiempien kiertueiden osallistujaennätykset. Keskimäärin tapahtumiin on osallistunut sata kansainvälistymisestä kiinnostunutta yritystä ja muuta kuulijaa.

KiVi-tapahtumien toimintakonsepti on varsin vakiintunut ja tapahtumat ovat heijastaneet maakuntien yritysten kansainvälistymistarpeita. Tilaisuuksien pääkohderyhmänä ovat halukkaat ja kyvykkäät kansainvälistymistä harkitsevat tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimivat suomalaiset yritykset. Neljännellä kierroksella ELY-keskusten johdolla järjestetyt tapahtumat ovat voineet olla alueen yritysmessujen yhteydessä, painottua kohdemarkkinana vaikkapa Afrikkaan tai tapahtumien ympärille on voitu ideoida maakunnan kansainvälistymistoimijoiden yhteistyönä jopa yritysten kansainvälistymisen haastekisa.

Kärkenä käytännön kokemus

Viranomaispuheenvuorojen sijaan KiVi-tilaisuuksissa ovat korostuneet yritysten omat kokemukset ja näkemykset kansainvälistymisestä ja eri palveluiden hyödyllisyydestä. Seminaariosuutta on täydentänyt palveluntarjoajien kansainvälistymistori. Saatu palaute tilaisuuksista on ollut hyvää; yritysten arvosana tilaisuuksien sisällöstä ja hyödyllisyydestä on neljännellä kiertueella keskimäärin 4, esityksistä 4,1 (asteikko 1-5).

Sen lisäksi että tilaisuudet kokoavat yhteen alueiden kansainvälistyvät pk-yritykset, niillä on saatettu yhteen myös kansainvälistymispalveluiden tarjoajat ja vahvistettu niiden yhteistyötä yritysten kansainvälistymisen edistämisessä. Neljännellä kiertueella on konseptia koordinoivien EK:n ja TEM:n rinnalla kansallisia KiVi-yhteistyökumppaneita ollut lähes 30. Tämän lisäksi tulevat alueelliset ja paikalliset julkiset sekä yksityiset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat.

Tarve kansainvälistymispalvelujen tunnettuuden kohentamiseen yhteisvoimin on jatkuvasti olemassa. Yritysten kansainvälistymispalveluiden kenttä ja tarjonta kehittyy kaiken aikaa, yritysten henkilöstö uusiutuu ja yhä uudet yritykset kehittyvät kansainvälisesti kilpailukykyisiksi. Viides KiVi-kiertue käynnistynee osin uudistettuna taas vuoden 2013 alusta.

EK ja TEM kiittävät lämpimästi erityisesti ELY-keskuksia, mutta myös muita neljännelle KiVi -kiertueelle osallistuneita kansallisia ja alueellisia KiVi-kumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

Lisätietoja:

asiantuntija Outi Ervasti, EK
gsm 040 721 2131
etunimi.sukunimi@ek.fi

kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, TEM
gsm 050 338 4350

Valtakunnalliset KiVi-yhteistyökumppanit 2011–12 -kiertueella:

 • Enterprise Europe Network
 • Finnish Business Partnership Programme Finnpartnership
 • FinNode-verkosto
 • Finnvera Oyj
 • Finpro ry
 • Fintra
 • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 • Kauppakamarijärjestö
 • Osuuskunta Viexpo
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • PKT–säätiö / Asiantuntijahaku.fi –portaali
 • Pohjoismainen projektivientirahasto Nopef
 • Saksalais-Suomalainen Kauppakamari
 • Seudulliset kehittämisyhteisöt Sekes ry / KOKO-Russia -hanke
 • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
 • Suomalais-Venäläinen kauppakamari
 • Suomen Yrittäjät ja paikallisjärjestöt
 • Suomen Yrityskummit ry
 • Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
 • Teknologiateollisuus ry
 • Teollisen yhteistyön rahasto Oy – FINNFUND
 • The American Chamber of Commerce in Finland – AmCham
 • Ulkoasiainministeriö/ulkomaan edustot
 • VTT