Päivitetyt päihdesuositukset julki

04.06.2015

Ehkäisevän päihdetyön (EHYT) ja keskusjärjestöjen järjestämässä tilaisuudessa torstaina 4. kesäkuuta julkaistiin uusi Päihdehaitat hallintaan! -suositus.

Suositusta voi soveltaa työpaikkakohtaisten päihdeohjelmien laatimisen ja päivittämisen tukena.

EHYT:n käytännön työssä on havaittu edeltävän, vuonna 2006 julkaistun suosituksen positiivinen vaikutus työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisessä suomalaisilla työpaikoilla. Suositusta päivitettiin, jotta päihdeongelmia voitaisiin ehkäistä ja käsitellä työpaikolla entistä paremmin.

Julkistustilaisuudessa puheenaiheina olivat muun muassa päihdehaittojen ennaltaehkäisyn tärkeys, sekä työpaikkojen omien, selkeiden toimintamallien rakentaminen ja päihteetön työkulttuuri.

Ehkäisevälle päihdetyölle selkeä tarve työpaikoilla

Työterveyslaitoksen toteuttaman Työ ja terveys Suomessa 2012 -kyselytutkimuksen mukaan työssäkäyvistä miehistä 39 prosenttia ja naisista 14 prosenttia on alkoholin riskikäyttäjiä.

Päihdehaittojen kustannukset ovat huomattavat sekä yksilön ja työpaikan että yhteiskunnan tasolla. Pelkästään alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat arvioiden mukaan vuositasolla noin 1,4 miljardia euroa ja välilliset kustannukset kohoavat noin 4–6 miljardiin euroon vuodessa.