Pk-yritysten ja startupien yhteistyö on win-win

Startup-yritysten ja jo pidempään toimineiden pk-yritysten välillä nähdään usein vähän yhteistä. Yrityksiä ja niiden omistajia pidetään arvomaailmaltaan, tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisina. Nämä virheelliset ennakkokäsitykset on syytä heittää romukoppaan ja ryhtyä etsimään keinoja, joilla molemmat voivat hyötyä toisistaan.

EK käynnisti elokuussa Uudistumisareenan, jossa nostetaan esiin elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten yhteistyön malleja. Tarkoitus on löytää parhaita käytäntöjä, joiden avulla pidempään toimineet pk-yritykset ovat hyötyneet startup-yritysten osaamisesta ja aloittavat kasvuyrittäjät saaneet toimintaansa apua varttuneempien yrittäjien kokemuksista.

Yksi oiva esimerkki elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten yhteistyön hedelmistä löytyy Raumalta Pintoksen tehtaalta, jonne Havamax Solutions Oy toimitti uuden varastonhallinta- ja nosturinohjausjärjestelmän. Uuden järjestelmän rakentamisessa hyödynnettiin suomalaista peliosaamista ja 3D-tekniikoita. Lopputuloksena käyttäjien toiminta helpottui ja osa työprosessin vaiheista automatisoitiin.

Yritysten yhteistyö oli esillä EK:n yrittäjävaltuuskunnassa elokuun lopussa. Siellä startup-yritys Havamaxin toimitusjohtaja Hannu Vainio-Mattila antoi kiitosta Pintoksen edistyksellisyydestä ja rohkeudesta uusien ICT-työkalujen kokeilemisessa.

– Pintos on kaltaisellemme startup-yritykselle erinomainen referenssi osaamisemme markkinoimisessa, Vainio-Mattila kertoi valtuuskunnalle.

Pintoksen toimitusjohtaja ja EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen Tuomas Pere lähetti valtuuskunnan kokoukseen videotervehdyksen, jossa hän kannusti muitakin pk-yrityksiä yhteistyöhön startup-yritysten kanssa. Tallenteessa kuvataan myös tuotantoprosessia ennen ja jälkeen yhteistyön.