Regulaatiotsunami investointien jarruna

11.02.2013

Metsä Groupin pääjohtaja ja EK:n varapuheenjohtaja Kari Jordan muistuttaa EK:n PRIMA-lehdessä, miten lisääntyvä sääntely tulee kalliiksi yrityksille. Yritysten investointipäätökset perustuvat tarkkoihin laskelmiin, ja ne kantavat päätöstensä liiketoimintariskit.

– Koko ajan lisääntyvä sääntely on johtanut tilanteeseen, jossa toimintaympäristön muutoksia joudutaan arvailemaan. Voimassa olevien säännösten määrä on huima. Pelkästään energia-, teollisuus- ja sisämarkkinoita sekä kilpailupolitiikkaa koskee lähes 4 000 säännöstä, Jordan kirjoittaa lehden pääkirjoituksessa.

Metsä Groupin pääjohtajan mukaan ”regulaatiotsunami” tuo yrityksille niin paljon uusia vaatimuksia ja kustannuksia, ettei haluttomuus investoida ole ihme. Perusteltujen laskelmien tekeminen on lähes mahdotonta. Tämä yhdessä taantuvan talouden kanssa on johtanut investointien tyrehtymiseen.

EK:n mukaan Suomen kansalliset päätökset ovat vuoteen 2013 mennessä nostaneet yritysten logistiikka- ja energiakustannuksia (energiaveroleikkurin vaikutusten jälkeen) noin puolella miljardilla eurolla vuoden 2010 tasosta.

EU-päätösten seurauksena lähivuosina on tulossa yli miljardin euron lisäkustannus. Windfall-vero syö 170 miljoonaa euroa energiayhtiöiden päästökaupasta syntyvästä hyödystä vuodesta 2014 alkaen, ja vuotta myöhemmin voimaan tuleva rikkidirektiivi lisää suomalaisten yritysten kustannuksia arviolta noin 600 miljoonalla eurolla.

Jordan huomauttaa, että hallintokoneiston byrokratiaa pitää vähentää olennaisesti ja lieventää EU:sta tulevan sääntelyn vaikutuksia.

– On keskityttävä lainsäädännön toimivuuden kehittämiseen, eikä luoda kansallisesti EU-sääntelyä tiukempaa lainsäädäntöä.

– Yritysten on huolehdittava toimintansa tehokkuudesta sekä kilpailukykynsä kehittämisestä. Poliittisten päättäjien on varmistettava tasavertaiset toimintaedellytykset kilpailijamaihin verrattuna, Jordan sanoo.

Kari Jordanin mukaan nyt olisi syytä keskittyä sääntelyn kohtuullistamiseen sekä kilpailukykyä ja yrittämistä tukeviin toimiin.

Prima ilmestyy torstaina 14.2.