Suomi ei lähde Milanon maailmannäyttelyyn

03.05.2013

Suomi on ilmoittanut Italialle, että maamme ei osallistu vuonna 2015 Milanossa järjestettävään maailmannäyttelyyn. TEM perustelee päätöstään vallitsevalla taloustilanteella ja sillä, ettei yksikään muu Pohjoismaa ole ilmoittautunut mukaan.

EK ymmärtää ministeriön päätöksen perusteeksi esittämät talouden realiteetit. Sen lisäksi, että näyttelyyn osallistuminen edellyttäisi rahoituspäätöstä valtion lisätalousarvioon, tulisi elinkeinoelämän kattaa 25 % näyttelyn kokonaiskustannuksista. Kustannusten arvioitiin olevan noin 15 miljoonaa euroa.

EK:ssa ollaan suhtauduttu silti varovaisen myönteisesti Milanoon, mikäli näyttely olisi toteutunut yhteisenä hankkeena muiden Pohjoismaiden kanssa esimerkiksi cleantech-teemalla. Kanta perustui jäsenkyselyihin sekä yritysten kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin.

Tarkempia tietoja kaivattiin

Yritykset kaipasivat osallistumispäätöksensä tueksi edes alustavaa Suomen osallistumiskonseptia ja kustannusarviota, jotta ne olisivat voineet aidosti arvioida Milanoon osallistumisesta saatavia hyötyjä ja kustannuksia oman liiketoimintansa kannalta.  Tämä heikensi osaltaan selvästi yritysten kiinnostusta ja sitoutumista Milanoon.

EK korostaa, että globaalissa mittakaavassa Milanon kaltaiset maailmannäyttelyt palvelevatkin ennen kaikkea yleistä näkyvyyttä ja maakuvaviestintää sekä jossain määrin kuluttajaviestintää. Näitä tulee edistää osana Suomen taloudellisia ulkosuhteita koko Team Finland -verkoston kautta. Vasta kun osallistumisen sisältö ja kustannukset ovat tiedossa, on yritysten vuoro päättää sitoutumisestaan omaan osuuteensa näyttelyssä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa valtio teettää ensin itse tarvittavat selvitykset, laatii maakuvaa tukevan osallistumiskonseptin ja vasta sitten kartoittaa kiinnostuneet yritykset.

Kansainvälisen maailmannäyttelyjärjestön BIEn sääntöjen mukainen rekisteröity, laajempi maailmannäyttely pidetään Milanossa 1.5 – 31.10.2015. Tähän mennessä näyttelyyn on ilmoittautunut 128 maata. Näyttelyn teema on ”Feeding the Planet, Energy for Life”. Edellinen näyttely pidettiin Shanghaissa 2010, mihin Suomi osallistui omalla paviljongilla.

Milanon EXPO-sivusto

Lisätietoja:
Outi Ervasti, asiantuntija, EK, p. 040 721 2131
etunimi.sukunimi@ek.fi