Taloudellisten ulkosuhteiden Team Finland -verkosto: kansainvälistymistä edistettävä yritysten tarpeista

19.01.2012

Matti Alahuhdan johtama työryhmä esittää, että yritysten kansainvälistä liiketoimintaa tukevien julkisrahoitteisten toimijoiden strategista ohjausta ja koordinaatiota vahvistetaan. Nyt on varmistettava, että Team Finland -verkoston toiminta ja strategia perustuvat elinkeinoelämän tuntemukseen ja yritysten tarpeisiin.

Yritysten kansainvälistymistä tukeva palvelutarjonta on Suomessa monipuolista, mutta sitä hoitaa laaja joukko eri hallinnonalojen toimijoita. On syytä selkiyttää niiden työnjakoa ja vahvistaa yhteistoimintaa ja koordinaatiota luomalla Team Finland -verkosto, ilmenee Matti Alahuhdan työryhmän tänään julkistamasta taloudellisten ulkosuhteiden raportista.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan on tärkeää löytää toimiva malli, jolla yritysten kansainvälistymistä tukevia toimintoja voidaan ohjata ja toteuttaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Uudistaminen on hyödyllistä myös julkisen toiminnan kustannustehokkuuden näkökulmasta.

Taloudellisten ulkosuhteiden verkosto on olemassa yritysten kilpailukyvyn vahvistamista varten. Siksi verkoston toimintaa on tuotava lähemmäksi yrityksiä. Palveluiden käyttäjät eli suomalaiset yritykset edellyttävät parempaa asiakaslähtöisyyttä ja elinkeinoelämän tarpeiden ymmärrystä. Pitkäjänteisyyden rinnalla tarvitaan kykyä ennakoida muutoksia ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia.

Suomen elinkeinoelämän kannalta on olennaista, että yrityksillämme on riittävät resurssit kansainvälistymisensä tukena. Esimerkiksi vienninedistämisen palveluiden tulee olla vertailukelpoisia kilpailijamaittemme suhteen. Kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää myös laaja-alaista ja monikanavaista edunvalvontaa: tulee hyödyntää niin kansalliset, EU-tason kuin globaalitkin foorumit ja vaikuttamiskanavat.

Alahuhdan työryhmä esittää Team Finland -ohjausryhmän perustamista taloudellisten ulkosuhteiden strategisen ohjauksen vahvistamiseksi. Tehokas ohjaus edellyttää ryhmän jäsenistöltä laaja-alaista ja monipuolista osaamista yritysten kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Team Finland -ohjausryhmän tuleekin olla esityksen mukaisesti luonteeltaan asiantuntemukseen perustuva ja riippumaton, ei edustuksellinen tai poliittinen. Sen toiminnassa tulee taata yritysten aito ja riittävä osallistuminen. Sekä ohjausryhmän että sitä tukevan sihteeristön on toimittava laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Suomen ulkosuhteiden strategista tavoiteasetantaa ei voida tehdä vain julkisten toimijoiden voimin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vahvistaa omaa kansainvälisiin markkinoihin liittyvää toimintaansa ja verkostojaan sekä yritysten kansainvälistymiseen liittyvää osaamistaan. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten kansainväliseen kasvuun.

Matti Alahuhdan työryhmän taloudellisten ulkosuhteiden raportti kokonaisuudessaan.

Lisätiedot:
Johtaja Jukka Ahtela, EK, puh. 09 4202 2252, etunimi.sukunimi@ek.fi
Johtaja Timo Kekkonen, EK, puh. 09 4202 2541, etunimi.sukunimi@ek.fi