Talouden kurssin kääntämisellä kiire

16.10.2013

Hallituksen työllisyys- ja kasvusopimuksen lisäksi Suomessa tarvitaan uusia päätöksiä talouden kurssin kääntämiseksi, arvioi EK:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila liiton Yrittäjävaltuuskunnan kokouksessa 16.10.

Kokkilan mukaan rakenneuudistuksissa on suuri mahdollisuus, jos päätökset pystytään toteuttamaan. Työsarkaa riittää kuitenkin paljon vielä senkin jälkeen. Tarvitaan monenlaisia panostuksia yrittämisen, riskinoton ja työnteon kannustimiin. Myös energia- ja kuljetuskustannukset ovat niin korkeat, että ne syövät yritysten kilpailukykyä.

Yritysten toimintaympäristöä on kiire muokata myös siksi, että Suomi tarvitsee kiireesti sekä kotimaisia että ulkomaisia investointeja.

Kokkilaa huolestuttaa Suomen julkisen talouden tila. Se on pahemmassa jamassa kuin on haluttu uskoa. Velkasuhde on ylittämässä 60 prosentin kriittisen rajan. Kokkila sanookin julkisen talouden tervehdyttämisen olevan yksi EK:n strategisista painopisteistä.

– Maksajan roolissa meitä kiinnostaa, miten paljon rahaa menee julkisen talouden pyörittämiseen. Pitäisi voida käyttää rahaa liiketoiminnan kehittämiseen, mutta nyt yhteiskunnan kustannukset vain kasvavat ja me maksamme ne kasvavina kuluina, muistuttaa valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen.

Osaamista kilpailuttamiseen

Pk-yrittäjät peräävät talouden dynamiikan lisäämiseksi julkisten palveluiden kilpailuttamiseen lisää tehoja. Kuntaliiton kehityspäällikkö Jarkko Huovisen mukaan hankinnat yrityksiltä ovat kyllä kasvaneet, mutta hankintaosaamisen kehittyminen on hidasta. Kuntien hankinnat ovat vuositasolla noin 20 miljardia euroa, mutta osto-osaaminen on edelleen heikkoa. Yrittäjät muistuttavat, että viimeiset kuusi vuotta on puhuttu hankintaosaamisen kehittämisestä, mutta edelleen ollaan tyytymättömiä. Mikä asiassa voi olla niin vaikeaa?

Spira Oy Hengityshoitokeskuksen toimitusjohtaja Eija Karivaara näkee asenneongelmaa yksityisiä palveluita kohtaan.

– On selvästi haluttomuutta avata julkisen tuotannon kustannusrakenne. Epäluottamusta ja halua säilyttää vanhat toimintamallit on nähtävissä jatkuvasti, Karivaara sanoo.

Karivaara luettelee kilpailuttamisessa eteen tulevia konkreettisia epäkohtia; keskittyminen pelkkään hintaan, syrjivät kriteerit ja ehdottomat vaatimukset, pk-yritysten näkökulmasta liian suuret hankintakokonaisuudet, kohtuuttomat tai perusteettomat vaatimukset ja ehdot.

Myös tarjouspyynnöt ovat usein huonosti laadittu tai ne ovat epäselviä. Pienille ja keskisuurille yrityksille nämä asiat ovat ongelmallisia, koska kaikkia näitä keinoja käytetään jatkuvasti, Yrittäjävaltuuskunnan jäsen Karivaara tietää.