Team Finland konkretisoituu; pk-yritysten Let’s Grow -ohjelma käynnistyy

13.05.2014

Finnvera, Finpro ja Tekes ovat yhteensovittaneet rahoitus- ja neuvontapalveluitaan siten, että ne arvioivat yrityksen hakemukset yhdessä. Haku ohjelmaan käynnistyy toukokuun lopussa.

Team Finland -yhteistyön tavoitteena on tarjota julkisrahoitteiset kansainvälistymispalvelut koordinoidusti ja sujuvasti. Julkisrahoitteisia palveluita on koottava yhteen siten, että hallinnon organisaatiorajat aiheuttaisivat mahdollisimman vähän lisäbyrokratiaa ja päällekkäistä työtä. Team Finlandin asiakkaat – yritykset – ovat korostaneet ”yhden luukun periaatetta” tai ainakin ns. ensimmäisen kontaktin periaatetta. Nyt Team Finland on vastaamassa tähän huutoon rahoituspalveluiden alueella.

Finnvera, Finpro ja Tekes yhdistävät voimansa Let’s Grow -rahoitusohjelmassa. Ohjelman kautta yritys voi saada yhdellä kertaa
• Finnveralta lainaa investointeihin ja käyttöpääomaan
• Tekesiltä avustusta innovaatiopalveluiden hankintaan sekä
• Finprolta maksutonta neuvontaa kansainväliseen kasvuun.

Finnvera, Tekes ja Finpro käsittelevät hakemukset yhdessä ja rahoituspäätökset tehdään yhtäaikaisesti. Myös hankkeen etenemistä seurataan yhteisen prosessin kautta.

Team Finland Let’s Grow -rahoitusohjelma on tarkoitettu vahvasti kasvuhaluisille pk-yrityksille, joiden taloudellinen tila on vakaa ja liikevaihto 5–50 miljoonaa euroa. Ohjelmaan valittavilla yrityksillä tulee olla vahvasti kansainväliseen kasvuun tähtäävä liiketoimintasuunnitelma, innovatiivinen ja kilpailukykyinen tuote tai palvelu sekä osaava ja omistautunut tiimi toteuttamaan kasvua.

Let’s Grow -yhteishanke toimii samalla myös laajemman Team Finland -palvelukehityksen pilottihankkeena. EK:n asiantuntija Outi Ervasti suhtautuu hankkeeseen suurin odotuksin:

– Let’s Grow on tärkeä päänavaus Team Finlandilta. Tätäkään uudistusta ei olisi voitu toteuttaa ilman Finpron uudistamista. Itse asiassa Finpron muuttuminen kokonaan julkisrahoitteiseksi palveluntarjoajaksi antaa Team Finlandille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää kansainvälistymispalveluita aivan uudella tavalla yli organisaatiorajojen.

Lisätietoja Team Finland Let’s Grow -ohjelmasta www.letsgrow.fi