Ulkomaisten sijoitusten tilastot: Eniten Suomeen sijoittaa Ruotsi

24.11.2014

Yritysten kansainvälistyminen on ollut vilkasta Pohjoismaissa, ja esimerkiksi monet ruotsalaisyritykset pitävät Suomea jo lähes ”toisena kotimarkkinanaan”. Ei siis ihme, että Ruotsi nousee tilastoissa tärkeimmäksi sijoittajamaaksi.

Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen suuntautuneiden suorien sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa 63,2 miljardia euroa.

Jos sijoituksia tarkastellaan välittömän sijoittajamaan mukaan, Ruotsi nousee suurimmaksi yli puolella koko sijoituskannasta. Seuraavaksi eniten Suomeen sijoitetaan Alankomaista (16 prosenttia sijoituskannasta) ja Tanskasta (7 prosenttia).

Toimialoista sijoittajia kiinnostavat Suomessa eniten rahoitus ja vakuutus sekä luokka muut palvelut.

Jos välittömän sijoittajamaan asemesta tarkastellaan perimmäistä eli alkuperäistä sijoittajaa, myös Yhdysvallat nousee merkittäväksi Suomeen sijoittavaksi maaksi.

Tilastoinnin uudet standardit ja aiempaa tarkemmalla tasolla kerätyt tiedot mahdollistavat nyt Suomeen suuntautuvien suorien sijoitusten analysoinnin sekä sijoittajan välittömän kotimaan että perimmäisen eli alkuperäisen kotimaan mukaan.

Suomen ja Ruotsin välillä tehdään paljon yrityskauppoja

– Suomen elinkeinoelämän kansainvälistyminen on tänä päivänä ylipäänsä aivan eri tasolla kuin vielä 1980- tai 1990-luvulla. Sekä ulkomaiset investoinnit Suomeen että suomalaiset investoinnit ulkomaille ovat moninkertaistuneet parissa vuosikymmenessä, johtava ekonomisti Penna Urrila EK:sta sanoo.

Erityisen vilkasta kansainvälistyminen on ollut Pohjoismaiden alueella. Suomen ja Ruotsin välillä on nähty monia rajat ylittäviä yrityskauppoja, ja monet ruotsalaisyritykset ovat tulleet näkyvästi Suomen markkinoille sekä teollisuudessa että palvelualoilla, muun muassa vähittäiskaupassa.

– Useat ruotsalaisyritykset pitävät Suomea ja muita Pohjoismaita jopa ”toisena kotimarkkinanaan”, Penna Urrila kiteyttää.

Näin ollen Ruotsi näkyy tilastossa tärkeimpänä sijoittajamaana. Vastaavasti monet suomalaisyritykset aloittavat kansainvälistymisensä esimerkiksi Ruotsista, joka myös keräsi tilastossa eniten suoria sijoituksia, tai Virosta.

Benelux-maat sen sijaan korostuvat sijoittajamaiden tilastossa hieman keinotekoisesti.

– Nämä maat ovat merkittäviä finanssikeskuksia, joiden kautta usein rahoitetaan ulkomaantoimintoja. Jos tarkastellaan perimmäisiä (alkuperäisiä) sijoittajia, muut maat kuten USA nousevat ylöspäin.

Kaiken kaikkiaan suorien sijoitusten virta kulkee kuitenkin vahvemmin Suomesta pois kuin Suomeen eli täältä sijoitetaan enemmän ulkomaille kuin ulkomailta tänne. Suomesta ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa 106,9 mrd. euroa.

Tuottoja näistä sijoituksista kertyi 6,2 miljardia euroa, mikä vastaa 5,8 prosentin tuottoastetta. Sijoituksia tehtiin erityisesti Ruotsiin (31 prosenttia sijoituskannasta) ja Benelux-maihin (27 prosenttia). Aktiivisimmin sijoittaneet yritykset toimivat metallisteollisuudessa ja palvelualalla.
Kuva: 123rf.com/Igor Stevanovic