Vaalikeskustelun lähtökohdaksi kuntalaisten hyvinvointi ja yrityksille suotuisa toimintaympäristö

09.02.2017

Kuntavaaleissa käydään keskustelua siitä, miten kuntalaisten palvelut järjestetään tulevaisuudessa.

EK julkisti 9.2. Kuntaranking-tutkimuksen, jossa yritykset arvioivat kaupunkien vetovoimaisuutta yritysten toimintaympäristönä. Tulosten perusteella toimiva kunta arvioi päätöksenteon yritysvaikutukset, ottaa yritykset mukaan tuottamaan kuntapalveluita ja kohtelee yrityksiä tasapuolisesti.

Kuntavaalikeskustelua onkin syytä käydä seuraavista näkökulmista:

1. Lähtökohdaksi kuntalaisten hyvinvointi

Kuntapalveluiden uudelleenjärjestämisen lähtökohtana tulee olla kuntalaisten arjen paranta-minen, ei vastakkainasettelu julkisen ja yksityisen välillä. Mikään palveluntarjoaja ei ole auto-maattisesti hyvä tai huono.

2. Julkiset ja yksityiset toimijat täydentävät toisiaan

Toimivassa kunnassa julkiset ja yksityiset toimijat täydentävät toisiaan kumppaneina. Näin luodaan entistä toimivampi palvelukokonaisuus, josta hyötyvät niin asukkaat, kunta kuin palveluntarjoajat.

3. Kunnan tulisi olla yrityksille suotuisa toimintaympäristö

On tärkeää avata kuntapalvelut vapaalle kilpailulle ja luoda suotuisa ja reilu ympäristö yritystoiminnalle. Näin kunnat edistävät alueen elinvoimaisuutta kestävällä tavalla. Yritysmyönteisessä kunnassa syntyy uusien työpaikkojen ja kasvun kautta hyvinvointia kaikille.

Jatketaan keskustelua:

EK:n näkökulmia kuntavaaleihin: www.toimivakunta.fi

Tutustu myös EK:n Kuntaranking 2017 -tuloksiin.