Vauhti kiihtyy omistajanvaihdoksissa

03.11.2015

EK:n pk-toimintaympäristökyselyyn perustuvan karkean arvion mukaan Suomessa on viimeisen vuoden aikana tehty noin 3 000 omistajanvaihdosta ja -järjestelyä. Lukumäärä on jonkin verran aikaisempia arvioita suurempi ja viittaa siihen, että omistajan- ja sukupolvenvaihdosten toteuttaminen on hiljalleen kiihtymässä. Yrityskauppoja tapahtuu kuitenkin edelleen liian vähän niiden tarpeeseen nähden.

EK:n selvitysten mukaan omistajanvaihdokset ovat perheyritysten sukupolvenvaihdoksia yleisempiä. Työnantajayritysten omistajanvaihdoksista noin kolmannes on sukupolvenvaihdoksia ja loput muita yritysmyyntejä yrityksen ulkopuolisille henkilöille tai yrityksille sekä yrityksen toimivalle johdolle tai sen henkilöstölle. Erityisesti kasvuhakuisissa yrityksissä kasvutavoitteiden saavuttaminen edellyttää usein erilaisia yritysjärjestelyjä ja niissä esiintyvät omistajanvaihdokset ovat sen vuoksi hyvin monimuotoisia.

Oppisopimuksella jatkajaksi

Yksi toimiva keino omistajanvaihdosten vauhdittamisessa on oppisopimuskoulutus, muistuttaa EK. Yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuksella mahdollistaa hallitun ja sujuvan omistajanvaihdoksen. Yrittäjän oppisopimusopiskelussa pääosa oppimisesta tapahtuu ohjatusti omassa yrityksessä. Työssä oppimista tuetaan oppilaitoksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät ja näytöt kohdistuvat suoraan oman yrityksen toimintaan kehittäen sitä. Tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta.

EK:n PK-johtaja Jyrki Hollménin mukaan Suomesta löytyy jo nyt monia hyviä esimerkkejä siitä kuinka oppisopimuksen avulla vanhemman yrittäjäpolven osaamista ja hiljaista tietoa on onnistuneesti siirretty yrityksen jatkajan työkalupakkiin.

– Yksi merkittävimmistä omistajanvaihdosten esteistä on jo pitkään ollut pienimmissä yrityksissä sopivan jatkajan löytäminen. Oppisopimuskoulutus voisi tarjota juuri näille, usein perustajayrittäjän omaan ammattitaitoon vahvasti nojaaville yrityksille uuden väylän jatkajan kouluttamiseen ja yrityksen jatkuvuuden turvaamiseen.

Oppisopimuskoulutuksen ei aina tarvitse tähdätä kokonaisen tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelija ja yrittäjä voivat yhdessä sopia tutkinnon osan suorittamisesta. EK:n 3+6 -oppisopimusmalli mahdollistaa monen vaihtoehdon: kolmen kuukauden ei-työsopimussuhteisen ennakkojakson jälkeen opiskelija ja työnantaja sitoutuvat aluksi kuuden kuukauden oppisopimusjaksoon, minkä jälkeen jatkosta sovitaan yhdessä. Opiskelija voi tämän jälkeen jatkaa oppisopimuskoulutusta ja tähdätä ammattitutkintoon, tai työsuhdetta voidaan jatkaa normaalien työehtosopimusten mukaisesti.

Omistajanvaihdosten tilannekuva ja keinot yrittäjäpolvenvaihdosten edistämiseen olivat tänään laajasti esillä EK:n, Suomen Yrittäjien, Finnveran, Suomen Uusyrityskeskuksen, Suomen Yritysvälittäjäin liiton ja Suomen Omistajanvaihdosseuran yhteistyössä järjestämässä valtakunnallisessa omistajanvaihdoskonferenssissa Helsingissä.