Viestejä yrittäjyystutkimuksen huipulta

Yksi maailman tunnustetuimmista yrittäjyystutkijoista ja portfolioyrittäjyystutkimuksen pioneereista, Peter Rosa, vieraili keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliitossa. Edinburghin yliopiston professori Rosa kertoi yrittäjyystutkimuksen uusista tuulista ja siitä, miten tutkimustietoa voitaisiin nykyistä tehokkaammin hyödyntää poliittisen päätöksenteon tukena.

Peter Rosan mukaan päätösten taustalla olevissa tutkimuksissa pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota yrittäjän kokonaistoimintaan, ei pelkästään yksittäisen yrityksen menestymisedellytyksiin tai kasvuun.

– Merkittävä osa kaikista yrittäjistä on portfolioyrittäjiä, jotka omistavat useamman yrityksen samanaikaisesti. Nämä yrittäjät ovat kuitenkin usein tutkimusten väliinputoajia, jos analyysiyksikkönä käytetään pelkästään yksittäistä yritystä ja sen suoriutumista, Rosa painotti.

– Tutkimalla sitä, miten nämä henkilöt etenevät ns. ”yrittäjyyden uratikkailla” ja miten he organisoivat ja johtavat yritysportfoliotaan voidaan edistää päättäjien yrittäjyysymmärrystä ja auttaa esimerkiksi ensiyrittäjiä kehittämään omaa yritystoimintaansa.

Peter Rosa vierailee Suomessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kutsumana. Hän tekee tutkimusyhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin tutkijaryhmän kanssa, jota johtaa professori Timo Pihkala.