EK:n Investointitiedustelu: Investoinneissa pieni viriäminen – pääomakanta laskee yhä

22.01.2015

Teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen ovat jonkin verran vilkastumassa, mutta investointitaso ei silti riitä korvaamaan pääomakannan odotettua kulumista. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden investoinnit kohoavat vuonna 2015 noin kuudella prosentilla. Investointien arvo nousisi vajaaseen 3,8 miljardiin euroon.

Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investoinnit kääntyivät jo viime vuonna kasvuun alhaiselta lähtötasolta. Tuoreimmat tilastoluvut ovat vuodelta 2013, jolloin investointien taso oli huomattavan matalalla, vain noin 3,1 miljardissa eurossa.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat varsin vilkkaina koko jakson 2013–2015. Kuluvana vuonna niiden arvon ennustetaan olevan noin 1,7 miljardia euroa.

Vaikka teollisuuden investointiasteen arvioidaankin kohenevan, Suomen investointitaso jää jonkin verran Länsi-Euroopan keskiarvoa matalammalle.

Valtaosa investoinneista edelleen korvausinvestointeja

Yli puolet tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvaus- ja rationalisointi-investointeja. Myönteistä on kuitenkin laajennusinvestointien hienoinen viriäminen pitkän heikon kauden jälkeen. Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista 37 prosenttia on laajennusinvestointeja.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille jäivät puolestaan melko matalalle tasolle viime vuonna. Tiedustelussa ulkomaisiin investointeihin investoinnit luetaan myös yrityskaupat, mikä selittää voimakasta vaihtelua. Tiedustelun vastaajayritykset investoivat viime vuonna Suomesta ulkomaille runsaan miljardin euron arvosta. Tästä valtaosa suuntautui EU-maihin ja Aasiaan.

Henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä väheni jonkin verran vuosina 2013 ja 2014. Noin puolet suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää, ja tiedustelu tehdään EU:n osittaisella rahoituksella. Loppusyksyllä 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi 262 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 78 miljardia euroa vuonna 2013. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa runsaat 175 000 työntekijää. Tiedusteluun osallistuneiden yritysten investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.