Investointitiedustelu: Investointien mittava liikkeellelähtö antaa vielä odottaa

18.01.2024

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan vähenevän kuluvana vuonna 2 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2024 olisi noin 7,7 miljardia euroa.

”Huolestuttavaa on, että Suomen teollisuudessa investointiaste ei olekaan noussut ja pysyy hyvin matalalla tasolla tänäkin vuonna. Taustalla vaikuttaa korkojen nousu, joka on tuonut lisää harkintaa investointipäätöksiin sekä yleisen taloustilanteen heikkous. Osaltaan investointiasteeseen suhdelukuun vaikuttaa myös voimakas hintojen nousu, joka on kasvattanut teollisuuden arvonlisää tilastoissa”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Tehdasteollisuuden kiinteitä investointeja painavat metsä-, kone- ja metallituoteteollisuuden investointien vähentyminen. Myös energiateollisuuden investoinnit vähenevät kiivaan vuoden 2022 jälkeen. Vielä vuonna 2022 yli 40 prosenttia investoinneista kohdistui tuotannon laajentamiseen. Nyt osuus on tippunut 21 prosenttiin. Suurin osuus investoinneista kohdistuu tuotantokapasiteetin korvaamiseen. Yritysten kokoluokittain tarkasteltuna kehitys on vaimeaa sekä isojen että pienten ja keskisuurten yritysten joukossa.

Erityisen huolestuttavaksi Investointitiedustelun tulokset asettuvat, kun niitä verrataan pohjoismaisiin verrokkeihin. Investointiaste on Ruotsissa pysytellyt 1993 vuodesta lähtien keskimäärin 6 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin Suomessa. Nyt ero on kuitenkin repeämässä entistä enemmän Ruotsin eduksi.

”Tulosten perusteella investointiasteessa ero Ruotsiin on kasvamassa yli 10 prosenttiyksikköön. Ruotsi tekee jo niitä hankkeita, jotka meillä ovat vielä suunnittelijoiden pöydällä”, Pakarinen summaa.

”On muistettava, että EK:n Investointitiedustelu koskee vain kuluvaa vuotta. Suunnitteluputkessa on hankkeita, jotka odottavat toteutumistaan tulevina vuosina. Näiden toteutumiseksi pitää nyt tehdä hartiavoimin töitä. Muuten Suomi ei pärjää kilpailussa ja hankkeet valuvat kilpailijamaihin”, toteaa Pakarinen.

Matalapainetta myös palveluinvestoinneissa

Kuluvana vuonna palveluinvestoinnit supistuvat hieman. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna -2 pistettä eli hieman suurempi osuus yrityksistä näkee investointien vähentyvän kuin lisääntyvän. Investoinnit vähenevät erityisesti liikenteessä sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Sen sijaan matkailu- ja rahoitusalalla on odotettavissa kasvua.

”On erinomainen uutinen, että palvelualoilla nähdään myös valon pilkahduksia. Erityisesti matkailuala on kärsinyt viime vuosina runsaasti, joten investointien lisääntyminen alalla on enemmän kuin myönteinen uutinen. Teknologinen kehitys etenee tekoälyn myötä nyt nopeaa vauhtia. Tämä heijastuu positiivisesti myös joidenkin palvelualojen investointeihin”, Pakarinen analysoi.

Investointitiedustelu, tammikuu 2024