EK:n Investointitiedustelu: Investointiodotukset edelleen vain välttävät

21.01.2016

Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen ovat jonkin verran piristyneet, mutta investointien taso ei silti edelleenkään riitä korvaamaan pääomakannan odotettua kulumista.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvaisivat alkaneena vuonna maltillisesti. Niiden arvo nousisi noin 3,5 miljardiin euroon eli noin kuusi prosenttia viimevuotista korkeammalle.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui yhä viime vuonna, mutta tänä vuonna sen arvioidaan kasvavan vähän. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna vajaan 6,7 mrd. euron tasolla. Tämä on noin neljänneksen alle finanssikriisiä edeltäneen huipputason.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat melko suurina koko jakson 2014–2016. Kuluvana vuonna niiden arvon ennustetaan nousevan lähelle kahta miljardia euroa.

Investointien pieni piristyminen nostaa teollisuuden investointiastetta eli investointien suhdetta jalostusarvoon jonkin verran, mutta investointitaso jää silti selvästi 2000-luvun keskiarvon alapuolelle.

Yleiskuva varovainen – laajennusinvestointien osuus kuitenkin kasvussa

Vaikka investointien yleiskuva on vielä varovainen, laajennusinvestointien osuuden kaikista investoinneista arvioidaan kasvavan. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 49 % kohdistuisi uuteen tuotantokapasiteettiin. Tämä on myönteistä, sillä laajennusinvestointien osuus on pitkään ollut erittäin matala. Noin kolmasosa vuodelle 2016 suunnitelluista investoinneista on puolestaan vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille jäivät puolestaan viime vuonna melko matalalle tasolle, vain noin 1,5 miljardiin euroon. Tiedustelussa ulkomaisiin investointeihin investoinnit luetaan myös yrityskaupat, mikä selittää voimakasta vuotuista vaihtelua. Henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä kääntyi loivaan kasvuun vuosina 2014–2015. Hieman yli puolet suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 347 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2014. Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 200 000 työntekijää, ja niiden investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.