EK:n Mittelstand-ohjelma: Pelastetaan Suomen talous ja työpaikat keskisuurilla kasvuyrityksillä

22.11.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto esittää Suomen tulevalle hallitukselle uutta painopistettä elinkeinopolitiikkaan: kohdennetaan kasvun kannusteet 50–1000 henkeä työllistävien Mittelstand-yritysten vahvistamiseen ja määrän kasvattamiseen. EK:n laatimalla ohjelmalla Suomi voi saavuttaa 45 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta vientiyritystä vuoteen 2027 mennessä. Isoin kansantaloudellinen hyöty saadaan, kun panostetaan kotimaisessa omistuksessa oleviin yrittäjävetoisiin Mittelstandeihin, jotka ovat tottuneet toimimaan Suomessa läpi vaikeimpien suhdanteiden.

Vaikeassa taloustilanteessa Suomi tarvitsee tehokkaimmat lääkkeet kansantalouden ja työllisyyden pelastamiseksi sekä viennin ja investointien kiihdyttämiseksi, sanoo EK:n yrittäjyydestä vastaava johtaja Petri Vuorio:

”Siksi haluamme kääntää politiikan päättäjien katseet Mittelstand-yrityksiin eli keskisuuriin kasvuyrityksiin, jotka ovat nousseet tai nousemassa 50–1000 työntekijän kokoluokkaan. Lähes kaikki uudet nettotyöpaikat ovat syntyneet tähän yritysjoukkoon viimeisen vuosikymmenen aikana.”

Mittelstand-yritysten kansantaloudellinen vipuvaikutus on moninkertainen niiden määrään nähden. Esimerkiksi 50–499 henkeä työllistäviä yrityksiä on Suomessa noin 3500 kappaletta ja osuus Suomen yrityskannasta on vain 1 prosentti. Kuitenkin niiden osuus yksityisistä työpaikoista on reilusti yli neljännes. Osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta on lähes kolmannes.

Vuorion mukaan Mittelstandeja tarvitaan lisää myös vientiä vahvistamaan – nykyisin vain 100 yritystä tuottaa 2/3 Suomen viennistä. Verrokkimaihin nähden Suomen viennin kivijalka on auttamattoman kapea.

EK:n huomion ytimessä ovat nimenomaan yrittäjävetoiset Mittelstandit, sanoo EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja, omistajayrittäjä Tuomas Pere (Pintos Oy):

”Yrittäjä tuo liiketoimintaan kasvuhalun. Se näkyy tilastoissakin: yrittäjien vetovastuulla olevat keskisuuret yritykset ovat merkittävästi kasvuhakuisempia kuin muut pk-sektorin työnantajat. Peräti puolet harjoittaa jo vientiä. Nämä yritykset ovat hyvä investointi yhteiskunnalle!”

Geotalouden kriisiaikoina EK alleviivaa kotimaista omistajuutta. Suomalaisessa omistuksessa olevat Mittelstandit ovat uskollisia kotiseudulleen ja tottuneet selviämään sukupolvesta toiseen, läpi vaikeittenkin suhdanteiden.

3 tavoitetta ja 6 keinoa tulevalle hallitukselle

EK esittää, että tuleva hallitus nostaisi kotimaisesti omistetut yrittäjävetoiset Mittelstand-yritykset elinkeinopolitiikan ytimeen. EK:n Mittelstand-ohjelmalla on 3 päätavoitetta:
1) Tuplataan yrittäjävetoisten Mittelstand-yritysten määrä vuoteen 2030 mennessä
2) Luodaan Mittelstand-yrityksiin 45 000 uutta työpaikkaa seuraavan hallituskauden loppuun mennessä
3) Kasvatetaan vientiyritysten määrää 3000 yrityksellä seuraavan hallituskauden loppuun mennessä

Näiden toteutumiseksi EK esittää Mittelstand-julkaisussa esitettyjä 6 toimenpidekokonaisuutta, jotka sisältävät myös tarkat numeeriset mittarit. Poimintoja toimenpiteistä:

  • Ratkaistaan osaajapulaa kehittämällä koulutusta yritysten tarpeita paremmin vastaamaan, vähentämällä kannustinloukkuja sekä kasvattamalla ulkomaalaisten työntekijöiden määrää lupaprosessin remontilla.
  • Tie auki vihreän kasvun investoinneille ja digille; läpiviedään EK:n investointiluvituksen reformi
  • Varmistetaan rahoituksen saatavuus viennissä, innovaatiotoiminnassa ja vihreässä siirtymässä.
  • Nostetaan Suomen vienninedistämisresurssit keskeisten verrokkimaiden tasolle, priorisoidaan kohdemarkkinat sekä fokusoidaan maakuvan kärki vihreän kasvun ja digitalisaation ympärille.
  • Taataan reilu kilpailu julkisissa hankinnoissa ja puretaan kilpailun vääristymät.
  • Varmistetaan kotimaisten työnantajayritysten sujuvat omistajanvaihdokset.
Mittelstand-julkaisu