EK liputtaa kestävän puunkäytön puolesta Pariisissa 1.12.

30.11.2015

EK järjestää ilmastoneuvotteluiden oheistapahtuman, jonka aiheena on puun kestävä käyttö ja hiilinielut. Tavoitteena on perustella, miksi suomalaisen biomassan tulee saada säilyttää asemansa päästöttömänä raaka-aineena ja energianlähteenä.

Pariisin ilmastoneuvotteluissa tullaan keskustelemaan myös siitä, kuinka ilmastonmuutosta voidaan hillitä siten, että estetään hiilidioksidia sitovien metsien (ns. hiilinielujen) hupenemista. Tämä ongelma on vakava ongelma monissa maailman maissa.

Metsärikkaassa Suomessa hiilinielut eivät ole uhattuina. Vaikka metsäpinta-alamme marginaalisesti kutistuu uusien asuinalueiden käyttöön ottamisen vuoksi, niin hyvästä metsienhoidosta johtuen puuston kokonaistilavuus kiistatta ja mitatusti kasvaa Suomessa jatkuvasti, tähdentää EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Siksi EK järjestää Pariisin neuvotteluiden yhteydessä oheistapahtuman, jonka aiheena on puun kestävä käyttö ja hiilinielut. Ohlström kuvaa tapahtuman tavoitteita:

–Haluamme lisätä ymmärrystä Suomen ja Pohjoismaiden metsäolosuhteista ja kestävästä metsänhoidosta. On tärkeää, että meitä ei rinnasteta esim. kehitysmaihin, joissa hiilinielut vähenevät muun muassa viljelysmaan tieltä. Haluamme perustella, miksi suomalaisen puun tulee saada säilyttää asemansa päästöttömänä raaka-aineena ja energialähteenä.

Tilaisuutta isännöivät EK:n kanssa Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto (EPA).

Wood you Believe in Forests

Tue 1 Dec. at 10.15 hours
Pavilion of the Nordic Council of Ministers
Hall 2B, room 65

Program

10.15
Snacks & coffee

10.30
Case: Forests and climate change mitigation in the Finnish context
Heikki Granholm, Director,
Ministry of Agriculture and Forestry, Finland

10.45
Forests and climate change mitigation in the Swedish context
Björn Boström, Senior Policy Adviser,
Swedish Environmental Protection Agency

11.00
Carbon Neutrality in Bio-economy
Ahti Fagerblom, Manager,
Energy and Climate Policy, Finnish Forest Industry

11.15
Bioenergy, by far the biggest renewable
Joona Turtiainen, Senior Adviser, Energy and
Climate Policy, Finnish Energy

11.30 – 11.45
Discussion