Omistajanvaihdokset kasvuloikan tulppana

Omistajanvaihdosten hidas eteneminen jarruttaa yritysten uudistumista. Omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen arviolta yli 15 000 työnantajayrityksessä, joissa investointiaktiivisuus on merkittävästi vähäisempää kuin muissa pk-yrityksissä. Tiedot käyvät ilmi EK:n Pk-toimintaympäristökyselystä, johon vastasi yhteensä lähes 500 pk-työnantajayritystä eri puolilta Suomea.

– Tulosten perusteella omistajanvaihdoksia voidaan pitää monella tapaa yritysten kasvun, investointien ja uusiutumisen tulppana. Omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä kaksi viidestä oli tehnyt jonkinlaisia toimitila-, kone- tai laiteinvestointeja edellisen 12 kuukauden aikana, kertoo EK:n pk-asiantuntija Jari Huovinen.

Osuus on selvästi pienempi kuin alku- ja kasvuvaiheen yrityksissä, joista seitsemän kymmenestä oli toteuttanut investointeja. Myös toimintansa vakiinnuttaneista yrityksistä yli puolet oli tehnyt aineellisia investointeja.

Este digitalisaation leviämiselle

Vain kolmannes omistajanvaihdostilanteessa olevista yrittäjistä arvioi digitalisaation vaikutukset omaan yritykseensä ja toimialaansa merkittäviksi. Osuus on selvästi pienempi kuin muissa pk-yrityksissä ja viestii siitä, ettei digitalisaation vaikutuksia välttämättä tunnisteta ikääntyneiden yrittäjien keskuudessa. Kyselyn tulokset antavatkin viitteitä siitä, että omistajanvaihdosten vauhdittaminen edistäisi todennäköisesti myös digitalisaation hyödyntämistä pk-yrityksissä.

Huovisen mukaan omistajanvaihdosten padon purkamiseksi tarvittaisiin nyt aktiivisuutta niin poliitikoilta, kuntapäättäjiltä kuin yrittäjiltä itseltäänkin:

  • Poliittisten päättäjien olisi toteutettava viipymättä hallitusohjelmassa esiintyvä kirjaus perintöveron alentamisesta ja muiden kehittämistarpeiden arvioinnista.
  • Kunta- ja aluetasolla kaivataan nykyistä räätälöidympiä yrityspalveluja erilaisiin omistajanvaihdostilanteisiin. Usein esimerkiksi perheyritysten sukupolvenvaihdoksissa haasteet eivät välttämättä ole samoja kuin muissa omistajanvaihdoksissa.
  • Yrittäjien kannattaa aloittaa luopumiseen valmistautuminen hyvissä ajoin. Usein luopuminen voi tapahtua helpommin ja nopeammin, jos luopuvalla yrittäjällä on selkeä suunnitelma siitä mihin yritystoiminnasta vapautuvan osaamisensa ja kokemuksensa aikoo tulevaisuudessa kohdistaa.

Kansainvälistymistä ja maksuvaikeuksia

Myönteisenä asiana Huovinen pitää sitä, että pk-yritysten kansainvälistymisaktiivisuus on hienoisessa kasvussa. Vientiyrityksiä on nyt karkean arvion mukaan noin 20 000, kun ulkomaankauppaa kahden edellisen vuoden aikana on harjoittanut lähes 1 000 yritystä vähemmän.

Huolestuttavana havaintona selvityksessä nousee esiin maksuvaikeuksien yleistyminen, sillä peräti 22 prosenttia yrityksistä oli kohdannut jonkinasteisia vaikeuksia laskujensa maksamisessa (marraskuu 2014 19 %).