Yhtenäiseen eurooppalaiseen yritysveropohjaan vielä pitkä matka

07.05.2012

Euroopan komissio on valmistellut jo useamman vuoden yhtenäisen eurooppalaisen yritysveropohjan luomista eurooppalaisille yrityksille.  Maaliskuussa 2011 komissio antoi direktiiviehdotuksen eurooppalaisesta yritysveropohjasta (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB).

CCCTB-mallin tavoitteena on poistaa rajat ylittävät veroesteet ja kahdenkertainen verotus EU-maiden väliltä. Konsernin eurooppalaisten yhtiöiden tulos laskettaisiin vain yhdellä yhtenäisellä tavalla. Hanke koskee siten ainoastaan veropohjan harmonisointia, ei verokantojen.

EK: uuteen malliin siirtymisen oltava yrityksille vapaaehtoista

Euroopan parlamentti äänesti direktiivin sisällöstä huhtikuun puolivälissä. Toisin kuin komissio, parlamentti esitti, että CCCTB tulisi järjestelmänä pakolliseksi viiden vuoden siirtymäajan jälkeen. Lisäksi parlamentti esitti muutoksia kaavaan, jolla verotettava tulo jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken verotettavaksi.

Kuten EK, niin myös parlamentti kiinnitti huomiota siihen, että liikevaihto pitäisi ottaa jakoavaimessa huomioon pienemmällä painoarvolla. Parlamentin kanta suosii tältä osin Suomen kaltaisia pieniä maita.

Koska verotusta koskevat päätökset edellyttävät EU:ssa yksimielisyyttä, parlamentin kannanotoilla ei ole suoraa vaikutusta direktiivin sisältöön. Yksimielisyysvaatimuksen vuoksi päätöksen tekeminen tulee olemaan vaikeaa. Uudistuksen saattaminen voimaan vienee nopeimmillaankin vielä useamman vuoden.

EK:n mukaan yritykset hyötyisivät CCCTB:n ansiosta rajat ylittävien veroesteiden ja siirtohinnoittelun poistumisesta EU-alueella ja hanke vähentäisi yritysten hallinnollista taakkaa. EK lähtee siitä, että järjestelmään siirtymisen pitäisi olla yrityksille vapaaehtoista.

Komission sivut CCCTB:stä:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/common_tax_base/index_en.htm

Parlamentin mietintö CCCTB:stä:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BREPORT%2BA7-2012-0080%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FFI&language=FI

Lisätietoja:
Veroasiantuntija Virpi Pasanen
puh. 09 4202 2513
etunimi.sukunimi@ek.fi

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen