Yritysten kynnystä palkata nuoria madalletaan 3+6 oppisopimusmallilla

11.03.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on käynnistänyt yrityksille suunnatun haastekampanjan. Sen tavoitteena on edistää nuorten työelämään pääsyä. EK haluaa lisätä kampanjalla myös oppisopimuksen käyttöä.

EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä tarjota ja solmia oppisopimuksia alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa. Lähtökohtana mallissa on, että työnantajan tai nuoren ei tarvitse sitoutua heti koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävään oppisopimukseen. Tavoitteena on tutkinnon osan suorittaminen, jonka jälkeen sovitaan jatkotoimenpiteistä.

EK:n 3+6 oppisopimusmallissa  kolme vaihetta

Vaihe 1: Ei-työsopimussuhteinen ennakkojakso, kesto 3 kuukautta
Ennen oppisopimuksen solmimista nuori osallistuu ei-työsopimussuhteiselle ennakkojaksolle yrityksessä. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua kolmen kuukauden ajan yritykseen ja yrityksellä nuoreen. Ennakkojakson tarkoituksena on varmistaa, että nuoren kiinnostus ja yrityksen tarpeet kohtaavat ja luoda näin mahdollisimman hyvät edellytykset onnistuneelle oppisopimukselle. Ennakkojakson päätyttyä solmitaan oppisopimus, mikäli molemmat osapuolet tätä haluavat.

Ennakkojakso voi olla esimerkiksi ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjakso tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen työssäoppimisjakso, jolloin opiskelija saa opintotukea. Mikäli ennakkojakso toteutetaan työhallinnon työkokeiluna, henkilö saa työttömyystukea.

Vaihe 2: Oppisopimus, kesto 6 kuukautta
Oppisopimus solmitaan kuudeksi kuukaudeksi alan työehtosopimuksen mukaisin ehdoin. Oppisopimus tähtää tutkinnon osan suorittamiseen koko tutkinnon suorittamisen sijaan.

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada koulutuskorvauksen lisäksi työ- ja elinkeinotoimistosta haettavaa palkkatukea.

Vaihe 3: Nuoren jatkopolusta sopiminen
Oppisopimuksen päättyessä sovitaan nuoren jatkopolusta. Oppisopimusta voidaan jatkaa, mikäli oppisopimus on sujunut hyvin sekä työnantajan että opiskelijan mielestä. Vaihtoehtoisesti työnantaja ja nuori voivat solmia joko toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsopimuksen. Kolmas mahdollisuus on, että nuori siirtyy oppisopimuksen päätyttyä oppilaitoksen vastuulle muihin tutkinnon suorittamismuotoihin tai TE-toimiston palvelujen piiriin.

Erilaisia vaihtoehtoja tarvitaan

EK:n 3+6 oppisopimusmalli on yksi vaihtoehtoinen tapa lisätä nuorten oppisopimuksen käyttöä. Tämän lisäksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia nuorille joustaviin siirtymiin ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen (ns. 2+1 vuotta malli tai x+y malli) sekä huolehtia ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksen tarjonnasta.

EK:n tiedote 11.3.2015: Matti Alahuhta vetoaa työnantajiin: palkkaa nuori – pelastetaan Suomi!

Kuva: Dora Cheffi – Arab