#työplusperhe-ratkaisuehdotuksia

Tulosta

Ratkaisimme arjen yhtälöä 2.3.2019 Espoon Superparkissa järjestetyssä #työplusperhe-hackathonissa. Paikalla oli yritysten henkilöstöjohtoa, yrittäjiä, tutkijoita, viranomaisia ja yhteensä 36 lasta tai lastenlasta.

Tuloksena syntyi perheystävällisemmän työelämän ratkaisuehdotuksia. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Mitä teidän työpaikallanne on tehty tai voitaisiin tehdä, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen sujuisi saumattomammin? Ilmoittaudu mukaan haasteeseen! 

työ + perhe – toisen asenteen yhtälö

työ + perhe on yhtälö, jonka ratkaisut lähtevät työpaikan asenteista. Perhemyönteisiä asenteita kysytään, kun työntekijä kertoo perheenlisäyksestä, jää perhevapaalle tai tarvitaan työ- ja sijaisjärjestelyitä. Tilanteet ovat yritysten arkea, eivät ongelmia tai uuvuttavia lisärasitteita.

Yrityksen ylimmän johdon asenteilla on ratkaiseva vaikutus koko työpaikan asenneilmapiiriin. Siksi johtohenkilöt ja esimiehet tulisi valmentaa ymmärtämään arjen yhtälön eri muuttujia.

työ + perhe – perhevapaa, perhevapaa, perhevapaa

Perhevapaa on yksi keskeisimmistä ja keskustelluimmista työn ja perheen yhteensovittamisen keinoista.

Perhevapaat kuuluvat jokaisen vanhemman kalenteriin – myös isejä tulee kannustaa perhevapaiden käyttämiseen. Samalla perhevapaisiin kytkeytyy liuta käytännön asioita, jotka takaavat vapaalle jäämisen, vapaalla olemisen ja vapaalta paluun myönteisen kokemuksen. Millaista yhteydenpitoa työntekijä toivoo työpaikalta perhevapaansa aikana? Tarjotaanko vapaan aikana mahdollisuutta perehdytykseen? Miten työnantaja ja lähiesimies helpottavat töihin paluuta? Entä miten työkaverit ottavat töihin palaavan vastaan?

työ + perhe – saman elämän muuttujat

Työ ja perhe ovat osa samaa elämää. Siksi työ heijastuu kotiin ja perhe töihin. Arkea helpottaa, kun työvuorojen suunnittelussa, työvuorojen vaihtamisessa ja palaveriaikatauluissa huomioidaan elämä lasten kanssa. Joillakin työpaikoilla lapset esimerkiksi voivat joskus olla vanhempiensa mukana töissä.

Yhtälön ratkaisuja on yhtä monta kuin sen ratkojiakin. Työnantajien kannattaa kysyä, mikä toimii ja kehittää kokeillen uusia käytäntöjä. Tärkeää on, että kaikki työntekijät kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti huomioiduiksi.

työ + perhe – yhtälöllä on näköisesi ratkaisu                                 

Yhtälöön ei ole yhden muotin ratkaisua. Perhetilanteita on yhtä monta kuin työntekijöitä. Samalla työ raskaan teollisuuden hitsaamossa asettaa työn ja perheen yhteensovittamiselle toisenlaisia haasteita kuin työ toimistossa. Siksi yksilölliset tarpeet tulee huomioida tilanteen mukaan ja työpaikkojen etsiä rohkeasti näköisiänsä ratkaisuja.

Lue lisää kampanjasta:

työ + perhe Mukaan haasteeseen
EK:n perhepoliittiset tavoitteet Info