Tuuli Mäkelä bloggaa: Naisyrittäjyys tarvitsee roolimalleja

29.08.2017

Naisyrittäjyyden ja -työnantajuuden yleistymiseksi tarvitaan kannustavia vertaisesimerkkejä.

Asiantuntija Tuuli Mäkelä edistää pk-yritysten kasvua ja uudistumista.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 22 000 naisyrittäjää, jotka työllistävät itsensä lisäksi vähintään yhden ulkopuolisen henkilön. Käytännössä siis noin neljännes kaikista työnantajayrittäjistä on naisia. Tämä osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana säilynyt likimain ennallaan.

Työllistävän naisyrittäjyyden yleistyminen tarvitsee tuekseen kannustavia esimerkkejä. Nyt kaivataan nimenomaan samaa sukupuolta olevia kasvuhakuisia ja menestyviä roolimalleja, joiden yrittäjätarinoihin voisi helposti samaistua ja niistä innostua. Tällä hetkellä esikuvien puute on ilmeinen ja se näkyy myös EK:n kyselytutkimuksissa, joissa naiset mainitsevat positiiviset roolimallit yrittäjyyden kannustimenaan selvästi harvemmin kuin miehet.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteikö tällaisia hyviä yrittäjäesimerkkejä löytyisi. EK:n kyselyjen perusteella nais- ja miesyrittäjien kasvutavoitteissa tai kannattavuudessa ei nimittäin ole juurikaan eroja. Lisäksi ns. moninkertainen yrittäjyys on melko tavallista myös naisyrittäjien keskuudessa ja viidennes naistyönantajistakin omistaa vähintään kaksi yritystä samanaikaisesti. Tällainen portfolioyrittäjyys on usein seurausta kasvutavoitteiden toteuttamisesta ja näitä naisyrittäjiä tarvittaisiin nyt näkyvästi esiin kertomaan omaa yrittäjätarinaansa!

Tutustu EK:n yrityskyselyn tuloksiin koskien naisyrittäjyyttä.