EK selvitti kuntien yritysilmastoa

20.09.2012

Toimivat pienyritykset – kuntien unohdettu voimavara?

Monilla seuduilla elinkeinopolitiikan resurssit kohdistetaan joko aloittavien yrittäjien neuvontaan tai suurten työnantajayritysten auttamiseen. Näiden väliin jää suuri joukko toimivia pienyrityksiä, jotka kaipaisivat apua erilaisten kasvukynnysten ylittämisessä. Lisäksi kuntapäätösten yritysvaikutusten arvioinnissa ja kuntapalvelujen kilpailuttamisessa on edelleen kehitettävää.

Tiedot käyvät ilmi EK:n kuntien yritysilmastotutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 2 003 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Tämän vuoden tutkimuksessa Seinäjoen seutu nousi ykköseksi seutukuntien vertailussa. Seinäjoen menestys perustui tasaisuuteen kaikilla yritysilmastomittariston osa-alueilla, niin kunnan toimintaedellytyksiä ja yrittäjyysaktiivisuutta kuvaavissa tilastoissa kuin yritysjohtajien mielipiteitä kartoittaneessa kyselyssä. Seinäjoen kannoilla olivat Tampereen ja Loimaan seutukunnat.

Kuntakohtaisessa vertailussa tutkimuksen kestomenestyjät Kaarina ja Raisio ottivat kaksi ensimmäistä sijaa. Viime vuoden voittaja Lieto sijoittui neljänneksi. Näiden väliin kolmanneksi kiilasi Seinäjoen kaupunki, joka paransi sijoitustaan viime vuodesta muutamalla sijalla.

Yritysjohtajat toivovat kuntapäättäjiltä aktiivisempaa otetta

Keskeisin yritysjohtajien viesti kuntapäättäjille liittyy yritystoiminnan kannusteisiin. Monet pienyritykset kokevat saavansa kuntapäättäjiltä vain vähän vastakaikua tarpeilleen.

Monissa kunnissa yhteydenpito toimiviin yrityksiin on valitettavan usein satunnaista tai sitä ei ole lainkaan.  Yrittäjät ja yritysjohtajat toivovatkin nykyistä tasapuolisempaa kohtelua riippumatta siitä, minkä kokoluokan yritys on kyseessä, millä toimialalla se toimii tai missä elinkaaren vaiheessa yritys on.

Yritysjohtajien vastausten perusteella esimerkiksi yritysvaikutusten arvioinnissa on menty kunnissa jonkin verran eteenpäin. Kehitettävää on kuitenkin vaikutusarvioinnin systemaattisuudessa ja siinä, millaiset mahdollisuudet yritysjohtajilla on esittää näkemyksiään jo kuntapäätöksiä valmisteltaessa. Myös kuntapalvelujen kilpailuttamiskäytäntöjä ja yksipuolisesti hintaan tuijottavia tuottajan valintakriteerejä kritisoidaan yrityksissä laajasti.

EK:n kuntien yritysilmastotutkimuksessa oli mukana yhteensä 25 seutukuntaa ja 50 kuntaa, joita tutkittiin tuoreimpien saatavilla olevien tilastomuuttujien ja elo-syyskuussa toteutetun yrityskyselyn avulla.

Kuntien yritysilmasto 2012 -julkaisu
Kuntien yritysilmasto 2012 -kuvasarja

Seutukuntakohtaisia kuvasarjoja:

Helsingin seutukunta
Jyväskylän seutukunta
Kotkan-Haminan seutukunta
Kouvolan seutukunta
Kuopion seutukunta
Lahden seutukunta
Lappeenrannan seutukunta
Oulun seutukunta
Seinäjoen seutukunta
Tampereen seutukunta
Turun seutukunta
Vaasan seutukunta

Lisätietoja:

Jari Huovinen, asiantuntija, p. 09 4202 2810
Pentti Mäkinen, PK-johtaja, p. 09 4202 2604