EK suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen

Kiinasta alkuvuonna käynnistynyt uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia leviää vauhdilla. Virus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita. Osa tartunnan saaneista voi myös saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin nykytiedon valossa vain lieviä oireita. EK suosittaa yrityksille ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntöä. Tämä vähentää flunssan tarttumista.

Varautumisen huoneentaulu – koronavirus COVID-19 (pdf)

Beredskap för coronaviruset COVID-19 (pdf)

10 steps for Finnish companies to prepare for corona virus (COVID-19) (pdf)

Minkäänlaiseen paniikkiin ei ole aihetta. Vaikka korona on julistettu globaaliksi pandemiaksi ja se leviää nyt vauhdilla, varautuminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Alla kerrottuja toimenpiteitä kannattaa edelleen tehdä.

Tässä muutamia käytännön toimenpiteitä, joita yritysten on syytä harkita:

1) Tärkein asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia. Yritysten on syytä muistuttaa niistä henkilöstöään (kts. tarkemmin alla usein kysytyistä kysymyksistä).

2) Yritysten on hyvä ohjeistaa henkilöstönsä siitä, miten oireita saaneiden halutaan käyttäytyvän. Yrityksiä suositellaan ottamaan ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntö epidemia aikana.

Oireita saaneet on suositeltavaa ohjeistaa seuraavasti: Jos saat lieviä flunssan oireita, sairasta kotona, kunnes olet oireeton. Tarkemman ajantasaisen ohjeistuksen saat omasta työterveyshuollostasi puhelimitse / chatilla.

Sairaspäivärahan omavastuuaika (1+9 pv) alkaa kun työntekijä on hyväksytysti eli työnantajan kanssa sovitusti ilmoittanut omailmoituksella (esim. flunssa) tai hoitajan todistuksella sairaspoissaolostaan. Jos työkyvyttömyys jatkuu pitempään kuin sairausvakuutuslain omavastuuajan pitää työntekijän toimittaa työkyvyttömyydestä lääkärintodistus.

Koronaviruksesta on avattu valtionhallinnon organisoima valtakunnallinen puhelinneuvonta, joka tarjoaa yleistä tietoa. Sen numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Myös suurimmat kaupungit ovat avanneet omia puhelinneuvontanumeroita. Helsinkiläisten koronaviruspuhelinneuvonta kello 7-20, puh. 09 310 10024, Vantaan koronaviruspuhelinneuvonta kello 8-16, puh. 09 839 50070, sekä Espoon koronaviruspuhelinneuvonta kello 7-18, puh. 09 816 34600. Vakavia hengitystieoireita saaneet voivat olla yhteydessä valtakunnalliseen päivystysnumeroon 116 117.

Jos epäilee koronavirustartuntaa ja on oireita, voi olla etäyhteydessä (puhelin, chatti) omaan työterveyshuoltoon tai oman alueen terveyskeskukseen tai sairaalaan, josta työntekijät saavat terveydenhuollon toimijalta toimintaohjeet.

Jos työntekijä ei pysty tekemään työtään, palkanmaksuvelvollisuus on hyvä selvittää työnantajan omasta toimialaliitosta. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy myös täältä: kymmenen kysymystä koronasta ja työehdoista.

Työntekijän ja työnantajan oikeudesta tartuntatautilain mukaiseen tartuntatautipäivärahaan löytyy tietoja Kelan nettisivuilta. Päivärahaa voidaan maksaa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.

Jos työnantajalle syntyy tarve lomauttaa työntekijöitään koronaviruksen liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten vuoksi, lisätietoja asiassa antaa työnantajan oma toimialaliitto. Kannattaa myös tutustua tähän ohjeistukseen: korona-helpotuksia lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön – soveltamisohje.

3) WHO:n mukaan koronaviruksen osalta on siirrytty globaalin pandemian vaiheeseen. Tämän johdosta THL Suomessa on luopunut maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Koronavirustartunnan riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. UM ei tämän vuoksi enää muuta tai päivitä yksittäisten maiden matkustusturvallisuustiedotteita koronan vuoksi. UM suosittelee välttämään kaikkea matkustamista ulkomaille toistaiseksi.

Useat maat Suomi mukaan lukien ovat voimakkaasti rajoittaneet ulkomaalaisten maahantuloa koronan leviämisen hallitsemiseksi. Monissa maissa Suomesta tulevat asetetaan 14 vuorokaudeksi karanteeniin. Myös uusista lentoliikenteen reittikeskeytyksistä ilmoitetaan päivittäin ja valtaosin normaali lentoliikenne on tällä hetkellä keskeytettynä. Sen vuoksi moni matkailija voi joutua jäämään kohteeseensa pidemmäksi aikaa, mikäli paluulennot peruutetaan. Tilanteen kehittymistä on syytä seurata päivittäin.

Mikäli olet jo ulkomailla, pyri ensisijaisesti selvittämään paluumatkaasi matkanjärjestäjältä, lentoyhtiöltäsi tai vakuutusyhtiösi kautta. Tee myös matkustusilmoitus ulkoministeriölle, ellet ole sitä jo tehnyt. Seuraa paikallista uutisointia ja paikallisten viranomaisten ohjeita päivittäin.

Ulkoministeriö ja Suomen suurlähetystöt pyrkivät päivittämään tilannetietoa sosiaalisen median kanavilleen, Facebookiin ja Twitteriin.

UM päivittää sivuillaan tilanteeseen liittyen myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

Hätätilanteessa UM:n 24/7 päivystysnumero +358 9 1605 5555 palvelee sinua. Kiireettömät tiedustelut UM pyytää lähettämään sähköpostiosoitteella paivystys.um@formin.fi.

4) Ulkomailla vierailleiden on syytä tarkkailla mahdollisia oireita 14 vuorokauden ajan matkan päättymisestä. Hallituksen 12.3. antamien suositusten mukaisesti yritysten on suositeltavaa ohjata palaava työntekijä pysymään poissa työpaikalta tuon ajan. Mikäli työntekijän työtehtävät sen mahdollistavat, eikä henkilö ole sairas, hän voi tehdä etätöitä tuon ajan. Lisätietoja antaa työnantajan oma toimialaliitto.

5) Yritysten on syytä seurata tilanteen kehittymistä tarkoin, mieluiten päivittäin ja päivittää varautumisensa tasoa tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten mukaisesti. Suomen viranomaisohjeistuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Terveydellisestä viranomaisohjeistuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Ulkoministeriö vastaa matkustusohjeista ja maakohtaisista matkustustiedotteista. Myös Työterveyslaitoksen sivuilla on hyvää korona-varautumistietoutta yrityksille, mm. tilojen tehostettua siivoamista sekä etätöitä koskevia ohjeita.

6) Yritysten on syytä tarkistaa matkavakuutusturvansa ehdot. Mikäli vakuutukseen sisältyy ns. kriisiturva, se voi korvata peruuntuneen tai keskeytyneen matkan kustannuksia. Ehdoissa on vakuutusyhtiökohtaisia eroavaisuuksia.

7) Valmiuslain käyttöönottoasetuksen myötä kaikki yli 10 hengen yleisökokoukset ja yleisötapahtumat on kielletty 13.5.2020 saakka.

Poliisihallituksen tiedote

8) EK haluaa muistuttaa, että terveystiedot, esim. sairauden oireita koskevat tiedot kuuluvat Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan ns. erityisiin henkilötietoryhmiin, joiden käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Poikkeukset ovat erittäin rajallisia ja silloinkin edellytyksenä on, että tietoja käsittelee lähtökohtaisesti vain terveydenhuollon ammattilainen.

EK suosittelee, että työnantajat konsultoisivat työterveyshuollon palveluntarjoajaa tai muuta terveydenhuollon ammattilaista kaikista työnantajan näkemistä tarpeista kartoittaa henkilöstön, palveluntarjoajien henkilöstön tai yrityksessä vierailevien terveydentilaa. On tärkeää, että työnantajat eivät lähde keräämään tällaisia tietoja itsenäisesti, vaan toimenpiteiden tarpeen, mahdollisuudet ja toteuttamistavat harkitsee aina lainsäädännön tunteva terveydenhuollon ammattilainen.

Tämä ei sulje pois matkustusohjeiden soveltamiseen liittyviä tiedustelua, esim. henkilön matkakohteista, kunhan siihen ei liity terveydentilatietojen selvittämistä. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä on kuitenkin muistettava tietosuoja-asetuksen ja mahdollisen erityislainsäädännön vaatimukset.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut 12.3. kannanoton tietosuojavaatimuksista suhteessa koronaan liittyvien henkilötietojen käsittelyyn. Toimisto julkaisi 23.3. kysymyksiä ja vastauksia koronavirukseen ja tietosuojaan liittyen.

9) Maan rajat ylittävän liikenteen rajoittaminen vaikuttaa monien alojen yrityksiin. Rajoitukset ovat tämän hetkisen tiedon perusteella voimassa ainakin 13.5.2020 saakka. Yritysten on suositeltavaa seurata sisäministeriön ja rajavartiolaitoksen ohjeistusta aiheesta. Rajavartiolaitoksen tiedotteet löydät täältä ja tuorein 19.3.2020 julkaistu ohje löytyy täältä. EK pyrkii vaikuttamaan siihen, että ohjeen tulkinnallisia kohtia tarkennettaisiin.

Yritysten on suositeltavaa ohjeistaa rajat ylittävät työntekijänsä esimerkiksi Viron ja Suomen välillä pitämään mukanaan työsopimusta tai muuta dokumenttia, josta selviää työntekijän työpaikka ja työtehtävä, tai mikäli kyse on erikoistehtävästä, esimerkiksi merkittävästä ja tärkeästä huolto- tai korjaustehtävästä, tuon tehtävän vaatimukset.

Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen, jolla kielletään tarpeeton liikenne Suomen sisällä Uudenmaan maakunnan ja muun Suomen välillä 27.3. – 19.4.2020. Tarkoituksena on hidastaa koronaviruksen leviämistä Uudenmaan alueelta muualle Suomeen.

Kielto ei koske välttämättömäksi katsottua liikennettä, jollaiseksi katsotaan liikkuminen viranomaistoiminnassa sekä työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Liikkumista ei myöskään rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema. Lisäksi valtioneuvosto on todennut, että jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä, vaan ammattimaisten tavaroiden maantie- ja rautatiekuljetusten, postin runkokuljetusten ja osoitteellisen postin jakelun, meri- ja lentorahtikuljetusten sekä niihin välittömästi liittyvien jakelukuljetusten on tarkoitus jatkua mahdollisimman normaalisti. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

Rajoituksia valvoo poliisi. Poliisin ohjeen mukaan tarkastuspisteellä on varauduttava esittämään riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti. Rajaa ylitettäessä on syytä varata riittävästi aikaa ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä liikkumaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Vaikka suullisestikin esitetty peruste on poliisin mukaan riittävä, tarkastusten jouduttamiseksi yritysten on suositeltavaa antaa Uudenmaan maakuntarajan ylittäviä työmatkoja tekevien työntekijöittensä mukaan dokumentti, jonka sisältö voisi olla esim. seuraava:

  • Työnantajan nimi ja yritys/yhteisötunnus
  • Työntekijän nimi ja henkilötunnus
  • Työntekopaikka
  • Työntekijän kotiosoite
  • Maininta, että liikkuminen on työn vuoksi välttämätöntä ja että työtä ei voida järjestää etätyönä, mahdollisine perusteluineen eli esimerkiksi mainitsemalla työntekijän toimenkuva/tehtävänimike tms.
  • Työnantajan edustajan (esim. esimies tai henkilöstöpäällikkö) puhelinnumero ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Lisäksi yritysten on suositeltavaa muistuttaa työntekijöitä pitämään aina mukanaan henkilöllisyystodistusta (esim. ajokortti, henkilökortti, passi), jotta poliisi voi todentaa henkilöllisyyden.

10) Mahdollisen laajamittaisen leviämisen varalta on hyvä käynnistää skenaariopohjainen työ sen ymmärtämiseksi:

a) Miten laajamittaiset henkilöstön poissaolot eri työntekijäryhmissä (esim. asiakaspalvelu, tuotanto, huolto- ja kunnossapito, logistiikka, myynti, johto, muut tehtävät) vaikuttaisivat yrityksen toimintaan ja miltä osin näitä riskejä voitaisiin minimoida esimerkiksi ohjeistamalla tarvittaessa, että henkilöstö työskentelee kotoaan käsin kaikissa niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista ja miltä osin yritys voi esimerkiksi hankkia tilapäistyövoimaa mahdollisen sairastuvuuspiikin aikana. On syytä myös pikaisesti kartoittaa eri toimintojen kriittiset avainhenkilöt ja miettiä heille varahenkilöjärjestelyt ja toteuttaa näiden osalta sijaistajien riittävä perehdytys sijaistettavien tehtäviin. Keskeisimmissä tehtävissä kannattaa varautua siihenkin, että sijainenkin sairastuu – onko tällöin mahdollista varmistaa myös hänelle sijainen?

b) Mahdollisen laajamittaisemman etätöihin siirtymisen osalta on syytä varmistaa myös yrityksen tietoliikennekapasiteetin (mm. VPN-yhteydet ja videoneuvotteluratkaisut) riittävyys tällaisessa tilanteessa.

c) Etätyöjärjestelyjen lisäksi muita keinoja tällaisessa tilanteessa voisivat olla esim. työaikajärjestelyt (samaan aikaan paikalla olevien määrän rajoittaminen) sekä työpistejärjestelyt työpaikalla (työntekijöiden fyysinen etäisyys toisistaan) huomioiden, mikä on mahdollista kyseisessä toiminnassa.

d) Miten tilanne tällä hetkellä vaikuttaa yrityksen raaka-aineiden, varaosien ja muiden hyödykkeiden saantiin ja onko sen mahdollista ottaa käyttöön tai varautua rakentamalla vaihtoehtoisia hankintakanavia, mikäli tilanne olennaisesti heikkenee.

EK tulee myös seuraamaan tilanteen ja viranomaisohjeiden kehittymistä tarkoin ja päivittää tällä sivulla olevia ohjeita tarvittaessa.

Yleisiä kysymyksiä koronaviruksesta

Miten uusi koronavirus tarttuu?
Uusi koronavirus tarttuu lähikontaktissa pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. Mahdollisesti virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Uusi koronavirus voi tarttua ihmisestä toiseen. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 5 päivää. Oireettomalta altistuneelta taudin saaminen on mahdollista.

Mitkä ovat uuden koronaviruksen oireet?
Nykytiedon mukaan monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus. Oireita ovat mm. kuume, yskä, hengenahdistus, lihassärky, väsymys

Miten uutta koronavirusta ehkäistään?
Uuden koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja ehkäistään samalla tavoin kuin muitakin hengitystieinfektioiden aiheuttajia. Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Pese kädet vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Jos käytät suu-nenäsuojusta, älä koskettele sitä käsilläsi.

Vältä läheistä kosketusta henkilöön, jolla on hengitystieinfektio. Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Pidä ”turvaväli” 1-2 m toiseen henkilöön.

Lue blogeja ja uutisia aiheesta:

Lisätietoja

Kommentit

Kommentoi