Komission vakava muistutus tuli oikeaan aikaan

13.05.2015

Komissio on nyt antanut Suomelle nuhteet julkisen talouden tilanteesta, toteaa EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Euroopan komissio julkisti tänään 13.5. talouspoliittiset suositukset EU:n jäsenvaltioille vuosiksi 2015–2016. Suositukset ovat osa finanssikriisin jälkeen kehitettyä eurooppalaisen ohjausjakson menettelyä, jolla komissio koordinoi jäsenvaltioiden julkisen talouden hoitoa ja makrotalouden tilannetta. Tavoitteena on tasapainoinen talouskehitys ja uusien kriisien estäminen ennalta.

Komissio harkitsee asettavansa Suomen ns. liiallisen alijäämän menettelyyn. Käytännössä meneillään olevien hallitusneuvottelujen lopputulos ratkaissee, joutuuko Suomi entistäkin tarkemman suurennuslasin alle. Liiallisen alijäämän menettelyssä on ääritapauksessa mahdollisuus jopa sakon määräämiseen jäsenmaalle, jos tilannetta ei lähdetä korjaamaan riittävällä tarmolla.

– Suomi on vaatinut muilta vastuullista taloudenpitoa. Nyt on aika näyttää, että pystymme sellaiseen myös itse. Suomen julkisen talouden näkymät ovat synkentyneet entisestään, eikä tilannetta saada korjattua pelkästään talouskasvua odottamalla, sanoo Urrila.

Suomen julkisen talouden alijäämä kasvoi viime vuonna selvästi isommaksi kuin aiemmin odotettiin. Alijäämä ylitti vakaus- ja kasvusopimuksen 3 prosentin BKT-rajan. Uusimpien talousennusteiden mukaan Suomen alijäämä on vielä lähivuosinakin hieman rajaa suurempi. Samalla julkinen velka jatkaa kasvuaan, ja lähivuosina se ylittää jo melko selvästi vakaussopimuksen rajan.

Suomelle komissio suosittelee muun muassa eläkeuudistuksen läpivientiä, tehokasta sote-uudistusta, palkkamaltin jatkamista sekä mm. nuorten ja ikääntyneiden työllistymisen edistämistä eri politiikkatoimilla.

Urrilan mukaan eurooppalaisen ohjausjakson ydinajatus on riittävän aikainen reagointi.

– Ongelmiin on puututtava silloin, kun suuntaa on vielä mahdollista kääntää. Toivottavasti tämä komission viesti kuullaan selvästi myös meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa.