Työ tietosuojalainsäädännön uudistamiseksi jatkuu yhä

21.01.2015

Työ EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamiseksi jatkuu yhä Brysselissä. Komissio toivoo, että uudistuksesta päätettäisiin tämän vuoden aikana. Elinkeinoelämä korostaa huolellisen valmistelun sekä laadukkaan ja tasapainoisen lainsäädännön tärkeyttä.

Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi kolme vuotta sitten eli tammikuussa 2012. Siitä lähtien Brysselissä on neuvoteltu tiiviisti tästä laajasta lainsäädäntöuudistuksesta.

Tällä hetkellä on vaikea arvioida, milloin uudistuksesta päätetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken ja miten lainsäädäntö muuttuisi. Komissio toivoo, että yhteinen näkemys syntyisi vuoden 2015 aikana.

Parlamentin täysistunto äänesti kannastaan lainsäädännön uudistukseen viime maaliskuussa, mutta neuvostossa EU-maat neuvottelevat uudistuksen sisällöstä edelleen.

Neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä eivät ala, ennen kuin neuvosto on muodostanut oman kantansa.

Elinkeinoelämä haluaa selkeää ja tasapainoista lainsäädäntöä

Uudistuksen hyväksymisen jälkeen uutta lainsäädäntöä alettaisiin soveltaa todennäköisesti aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Neuvostossa kahden vuoden siirtymäaikaa on kuitenkin pidetty liian lyhyenä.

– Valmistelussa oleva lainsäädäntöuudistus on vaikutuksiltaan erittäin laaja. Henkilötietoja käsitellään lukuisissa organisaatioissa, kuten yrityksissä, kunnissa, tutkimuslaitoksissa ja yhdistyksissä, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo muistuttaa.

Hänen mukaansa lainsäädäntöuudistuksen valmistelu edellyttää erityisen huolellista työtä, jotta mahdollisten muutosten vaikutukset hahmotetaan hyvän lainsäädäntövalmistelun periaatteiden mukaisesti ja lopputuloksena on käytännössä toimivia ja tasapainoisia ratkaisuja.

– Laatua ei saa riskeerata kiirehtimisellä, Harjunheimo korostaa.

Komission ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa EU:n yleinen tietosuojalainsäädäntö kokonaisuudessaan. Uudella asetuksella määritettäisiin koko EU:n alueella mm. seuraavat asiat:

  • Mikä tieto on henkilötietoa?
  • Millä perusteilla eri tahot voivat käsitellä henkilötietoja?
  • Mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy?
  • Mitkä ovat rekisteröityjen eli niiden henkilöiden, joiden tietoja käsitellään, oikeudet?

Elinkeinoelämä haluaa, että lainsäädäntö on selkeää ja tasapainoista. Sen pitää taata hyvä tasapaino henkilötietojen suojan ja tietojen tehokkaasta käsittelystä saatavan hyödyn välillä.

– On myös varmistettava, ettei uudistus lisää henkilötietoja käsittelevien tahojen hallinnollista taakkaa eikä aiheuta tarpeettomia kustannuksia.

Lue lisää:
Ehdotus tietosuoja-asetukseksi (KOM(2012) 11)
Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksymä kanta
EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY)

Kuva: 123rf.com