Varautuminen ja kriisinhallinta

Tulosta

Varautumisen ja kriisinhallinnan avulla organisaatio pyrkii tunnistamaan ja ennakoimaan odottamattomia tilanteita sekä suojautumaan niiltä mahdollisimman tehokkaasti. Häiriötilanteet ovat usein yllättäviä ja päätöksiä joudutaan tekemään nopeasti.

Organisaation on tärkeää säilyttää toimintakykynsä ja pyrkiä toipumaan mahdollisimman nopeasti. Kyse on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa tilanteissa. Kriisinhallinta on siten läheisessä vuorovaikutuksessa jatkuvuussuunnittelun (business continuity management) kanssa.

Valmiuslainsäädännön tarkoittama valmiussuunnittelu perustuu puolustustaloudellisen suunnittelun ja huoltovarmuuden turvaamiseen poikkeusoloissa. Valmiussuunnittelu koskee erityisesti huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä, joiden tulee huolehtia valmiusvelvoitteidensa täyttämisestä. Kaikkien organisaatioiden kannattaa kuitenkin huomioida kriisiajan toimintansa turvaaminen.

1) Jatkuvuussuunnittelu
• Liiketoimintariskien arviointi ja vaihtoehtosuunnittelu
• Tuotannon keskeytyminen tai pysähtyminen
• Suunnittelu ja sietokyvyn kehittäminen
– Kannattavuus
– Sopimukset
2) Kriisinhallinta
• Ennaltaehkäisy ja arviointi
• Toiminta kriisitilanteessa
• Toipumissuunnitelmat
• Oppiminen
– Varautuminen
– Akuutit kriisit
– Kehittyvät kriisit
– Nopea ja oikea vaste
– Viestintä
3) Valmiussuunnittelu (poikkeusoloihin varautuminen)
• Velvoitteiden tunnistaminen
•  Tuotannon ja toiminnan suunnittelu
* Henkilövaraukset (VAP)
* Energiahuolto
* Materiaalivarastointi
* Raaka-aineet, koneet ja laitteet
* Korjaus ja huolto, varaosat
* Alihankinta ja palvelut