Sähköpulaan voi ja kannattaa varautua

EK julkaisi tänään 31.10.2022 tuoreimman yrityskyselynsä tulokset. Kyselyn mukaan 72 prosenttia yrityksistä ei ole varautunut mahdollisiin sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin. Vain alle kolmasosa, 28 prosenttia vastanneista ilmoitti varautuneensa niihin.

Sähköpulariskiin kuitenkin voi ja ehdottomasti myös kannattaa varautua.

Sähkö on siitä hankala hyödyke, että sitä on oltava kaiken aikaa kulutusta vastaava määrä. Sähköpula tarkoittaa yleensä lyhytaikaista kotimaassa tuotetun ja ulkomailta tuodun sähkön sekä kulutuksen välistä epäsuhtaa. Tällainen tilanne pyrittäisiin hoitamaan viimekätisesti rajoittamalla lyhytaikaisesti sähkön saatavuutta kulutukseen. Sähkön siirtoa siis katkottaisiin lyhytaikaisilla, enintään kaksi tuntia kestävillä, alueellisesti kiertävillä katkoilla. Tällöin sähköpulan kasvaneesta riskistä ja toteutettavista katkoista myös viestittäisiin etukäteen työ- ja elinkeinoministeriön, Fingridin ja alueellisten sähköverkkoyhtiöiden toimesta. Todennäköisesti katkot ajoittuisivat kulutushuippujen aikaan eli aamuisin noin klo 8-10 ja alkuillasta noin klo 16-20 välille. Tällaisessa tilanteessa katkot olisivat tärkeä keino välttyä pahimmalta skenaariolta, ns. black out -tilanteelta, jossa koko Suomen sähköjärjestelmä kaatuisi. Tällaisesta on maailmalla esimerkkejä. Black out -tilanteesta palautuminen voisi kestää useita päiviä ja tuon ajan koko Suomi olisi ilman sähköjä.

Keskeisin keino välttyä sähköpulan realisoitumiselta on se, että me kaikki yhdessä, niin yritykset kuin kuluttajatkin säästämme sähköä.

Riskienhallinnassa aina ensisijaista ja tehokkainta on pyrkiä vaikuttamaan riskin toteutumisen todennäköisyyteen. Sähköpulariskiä ajatellen tämä vastuu on meille yhteinen; keskeisin keino välttyä sähköpulan realisoitumiselta on se, että me kaikki yhdessä, niin yritykset kuin kuluttajatkin säästämme sähköä. Tulevana pakkaskautena erityisen tärkeää sähkön kulutuksen minimointi on edellä kerrottujen kulutushuippujen aikaan, jolloin sähköpulan riski on suurin. Säästämisessä kohonnut sähkön hinta on merkittävä vaikutin; yrityskyselymme mukaan 78 prosenttia yrityksistä vastasi kohonneiden energiahintojen vähintään hieman vähentäneen kannattavuutta ja lisäksi 12 prosentin mukaan ne olivat jopa vaarantaneet liiketoiminnan jatkuvuuden. Säästäminen kannattaa siis useista syistä.

Yritysten on järkevää varautua myös mahdollisiin sähköpulasta johtuvien sähkökatkojen vaikutuksiin tulevana pakkaskautena

Kannattaa esimerkiksi:
  • ottaa TEM:n, Fingridin ja alueellisten verkkoyhtiöiden sivut seurantaan + selvittää omasta alueellisesta jakeluverkkoyhtiöstä oman yrityksensä todennäköisyyttä joutua sähkökatkojen vaikutuspiiriin sekä mahdollisuutta liittyä tekstiviestien ja sähköpostiviestien jakelulistoille. Nämä tahot vastaavat asiaan liittyvästä tiedottamisesta.
  • selvittää, miten yrityksen kriittiset laitteet kestävät yllättävän sähkökatkon. Jos ei ole varavoimaa tai ups-laitteita käytössä, eikä niitä ehdi enää hankkia ja on epävarmaa, miten kriittiset laitteet kestävät, kannattaa seurata tilannetta tarkasti ja jos mahdollista, mieluiten itse ajaa kriittiset laitteet alas ennen ennakoitua katkoa.
  • selvittää, miten ICT-järjestelmät yms. käynnistetään / käynnistyvät uudelleen katkon jälkeen.
  • suunnitella, millaisia töitä työntekijät voivat tehdä sähkökatkon aikana. Työntekijät pitää myös ohjeistaa: esim. jos katko on todennäköinen, on syytä ohjeistaa riittävän ajoissa, ettei varavoimaa vailla olevia hissejä saa käyttää katkon aikana ja välittömästi sen alkamista ennen.
  • koska katkoilla voi olla vaikutusta myös sähköllä toimivaan työmatkaliikenteeseen ja sähköä tarvitsevaan logistiikkaan, kannattaa etukäteen miettiä, miten tämä tulisi huomioida.
  • varmistaa, että kriittisten laitteiden kriittisiä varaosia on riittävästi toimipaikalla; sähköisten laitteiden rikkoja voi tapahtua sähkökatkoista johtuvien jännitevaihtelujen vuoksi.
  • selvittää, miten toimipaikan sähköinen lukitusjärjestelmä ja valaistus toimivat sähkökatkotilanteissa.
  • selvittää, miten katkos vaikuttaa esim. kaukolämmön tai –kylmän sekä vesi- ja viemäriyhteyksien toimintaan.
  • jos on tuotteita tai raaka-aineita, jotka edellyttävät katkeamattomasti kylmiä tai lämpimiä olosuhteita, eikä varavoimaa ole käytössä, selvittää, mitä kahden tunnin sähkökatko vaikuttaisi niiden laatuun ja suunnitella mahdollisesti tarvittavat lisätoimet sen mukaan.
  • lisäksi tarpeen mukaan edellä kerrottuja toimia voi myös harjoitella etukäteen. Harjoitukset kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta tuotannon keskeytyksiltä ja laiterikoilta vältytään.

On syytä muistaa, että sähkökatkot voivat tulla myös yllättäen, ilman ennakkotietoa, jolloin ne johtuvat ennalta-arvaamattomasta syystä ja voivat ajoittua muuhunkin kuin huippukulutusajankohtaan. Siksi varautuminen on tarpeen ja aina kannattavaa.

Lisätietoa löydät:

Kannustamme yrityksiä myös liittymään valtionhallinnon yhteiseen Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan, jonka Motiva toteuttaa. Lisätiedot & liittymisohjeet kampanjan sivuilla.