La­kia­siain­joh­ta­ja Äimälä: Kilpailukieltosopimukset tarpeellisia mutta korjattavaakin löytyy

Tänään julkistettiin Jukka Ahtelan pitkään odotettu selvitys kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä. Selvityksessä pohditaan monipuolisesti kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin liittyviä näkökohtia sekä yritysten että työntekijöiden kannalta. Selvityksessä päädytään siihen, että salassapitosopimuksiin ei liity erityisiä muutostarpeita. Kilpailukieltosopimusten osalta puolestaan ehdotetaan kuutta eri toimintavaihtoehtoa.

Yksi Ahtelan perushavainnoista on se, että kilpailukieltosopimuksille on tarvetta jatkossakin. Tästä tuntuu vallitsevan varsin laaja yhteisymmärrys. Työnantajapuoli pitää mahdollisuutta kilpailukieltosopimusten tekemiseen välttämättömänä, eivätkä kaikki palkansaajajärjestötkään vaadi niiden kieltämistä.

Sen sijaan on huolestuttavaa, että julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan kilpailukieltosopimuksia tehdään nykyään varsin paljon. Laissa asetetaan tiukat edellytykset kilpailukieltosopimuksille, sillä niiden tekemiseen pitää olla ”erityisen painava syy”. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että kilpailukieltosopimuksen tekeminen työntekijän kanssa on poikkeuksellista, eikä tavanomainen sopimusehto työsopimuksessa. Vaikuttaa siis siltä, että käytäntö on ainakin jossain määrin erkaantunut lakitekstistä. Tähän epäkohtaan on syytä puuttua.

Niinpä jatkossa on tarpeellista pohtia, miten voitaisiin parhaiten vaikuttaa siihen, että laissa oleva kilpailukieltosopimuksia koskeva tiukka rajaus toteutuisi tarkoitetulla tavalla myös käytännössä. Ahtelan selvitys toimii tässä hyvänä pohjana. Siinä on esitetty useita tätä koskevia vaihtoehtoisia ideoita, kuten koulutusta ja tiedottamista, työnantajan erityistä perusteluvelvollisuutta, korvauksen maksamista sopimuskaudella tai työntekijän mahdollisuutta haastaa sopimuksen perusteet.

Näihin ideoihin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Niitä arvioitaessa on kuitenkin hyvä pitää yhtenä johtotähtenä sitä, että mahdollisilla toimenpiteillä ei vaikeuteta niiden työnantajien toimintaa, jotka käyttävät kilpailukieltosopimuksia asianmukaisesti.