EK:n yrityskysely: Pk-sektorille 20 000 uutta työpaikkaa vuonna 2019

Pienet ja keskisuuret työnantajayritykset uskovat kysynnän, investointien ja viennin vahvistuvan ensi vuonna. Lähes kolmannes uskoo kasvattavansa henkilöstömääräänsä. Omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten määrä kääntyi ensi kertaa laskuun.

Tiedot ilmenevät Pk-Pulssi-kyselytutkimuksesta, jolla EK mittaa kahdesti vuodessa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinnista ja ulkomaankaupasta.

Tilannekuva loppuvuonna 2018

  • 45 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä ja 16 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana.
  • Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 36 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 14 prosentissa.
  • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 37 prosenttia ja vähentänyt 18 prosenttia.
  • Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 24 % oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 7 %:ssa se oli vähentynyt.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019

  • 42 prosentissa yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ja 10 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana.
  • 27 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 11 prosenttia niiden vähentyvän.
  • Luottamus työllisyyskehitykseen on kasvanut vuodentakaiseen verrattuna. Työntekijämäärän kasvuun uskoo 32 prosenttia (vuosi sitten 28 %) yrityksistä ja vähentymiseen 8 prosenttia (vuosi sitten 11 %). Toteutuessaan tämä tarkoittaisi varovaisenkin arvion mukaan noin 20 000 työpaikan nettolisäystä työllisyyteen.
  • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 29 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 14 prosenttia sen vähentyvän vuonna 2019.
  • Pk-yritysten näkymät vuodelle 2019 ovat kohtuullisen myönteiset ympäri Suomen ja alueelliset erot pääosin melko pieniä. Länsi-Suomessa positiiviseen kehitykseen uskotaan jonkin verran muita alueita useammin.

Myönteinen vire näkyy ensi kertaa myös omistajanvaihdoksissa, kertoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

”Omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen arviolta noin 15 000 yritykselle, kun luku vuosi sitten oli 1 000 suurempi. Tulos on linjassa marraskuun alussa julkaistun Omistajanvaihdosbarometrin kanssa ja viittaa siihen, että yrityskauppamarkkinat ovat vilkastuneet ja toimivat aikaisempaa paremmin.”

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala vetoaa Suomen päättäjiin ja tulevaan hallitukseen:

”Nyt on tärkeintä huolehtia yrittäjyyden edellytyksistä, jotta positiivinen vire jatkuu. Osaajapula on yksi polttavimmista kysymyksistä yritysten arjessa ja siihen on vaalien jälkeen aloittavan hallituksen vastattava uusilla toimilla.  ”

Pk-Pulssi-kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 544 työnantajayrittäjää lokakuussa 2018.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.