Koronapandemian aiheuttama huoli ja ahdistus lisääntyivät elokuussa − suomalaiset eivät kuitenkaan rajoita liikkumistaan yhtä paljon kuin keväällä 

03.09.2020

Verrattuna kevääseen ja alkukesään, suomalaisten huoli vallitsevasta koronatilanteesta kasvoi selkeästi kesälomien loputtua. Vaivattomuus on avainasemassa varotoimissa; puolet aikoo ainakin kokeilla uutta Koronavilkku-sovellusta.    

Ihmiset ovat nyt enemmän huolissaan koronasta kuin toukokuussa. 62 % vastaajista kertoi olevansa huolissaan pandemiasta. Nousua toukokuun vastaavaan lukuun on 14 prosenttiyksikköä. Myös ahdistus on kasvanut hieman. Vastaajista 22 % koki olonsa ahdistuneeksi vallitsevan tilanteen vuoksi, kun toukokuussa vastaava luku oli 18 %. 

Tiedot ilmenevät Enter 2020 -yritysten ja Elinkeinoelämän keskusliiton tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS Oy. 

Kasvaneesta huolesta huolimatta suomalaiset rajoittivat elokuun lopussa toimiaan ja liikkumistaan vähemmän kuin toukokuussa – muun muassa kontakteja ystävien ja tuttavien kanssa ja asiointia kaupoissa ja palveluissa rajoitetaan vähemmän kuin keväälläLuvuista on kuitenkin nähtävillä, että suomalaiset eivät enää liiku ihan yhtä vapaasti kuin kesä- ja heinäkuussa.   

On tärkeää pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä — Yritysten kehittämien toimien avulla on mahdollista pitää tartuntaluvut kurissa ilman yleisiä rajoitteita  

 “Tutkimustuloksissa näkyy selvästi, että syksy ja koronaviruksen mahdollinen toinen aalto arveluttavat suomalaisia. Yhteiskunnan avautumisen ja rajoitusten purkamisen myötä omaa liikkumista ei ole kuitenkaan rajoitettu yhtä rajusti kuin toukokuussa. On tärkeää, että pystymme jatkossakin pitämään toimeliaisuutta yllä ja vältymme kevään kaltaiselta tilanteelta – Suomella ei ole varaa sulkeutua niin taloudelliselta kuin inhimilliseltäkään kannalta. Jotta voimme pitää esimerkiksi työpaikat ja koulut käynnissä mahdollisimman normaalisti, tarvitaan nyt jokaisen suomalaisen panosta ja jaksamista huolehtia turvaväleistä, käsienpesusta, maskien käytöstä ja muista toimista”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. 

Tutkimuksen mukaan vain 39 % suomalaisista noudattaa kasvomaskisuositusta. Niistä, jotka eivät käytä maskia, alle viidesosa kertoi uskovansa, ettei käytöstä ole hyötyä. Huomattavasti isompi osa kertoi käytön jäävän, koska maskit ovat epäkäytännöllisiä, epämukavia, liian kalliita tai yksinkertaisesti unohtuvat helposti. Sen sijaan tartuntoja jäljittävään älypuhelinsovellukseen suhtauduttiin pääsääntöisesti positiivisesti. 57 % vastaajista kertoi vähintään kokeilevansa uutta koronaviruksen kartoittamiseen tarkoitettua Koronavilkku-sovellusta. 

 “Maskin käytön kompastuskivet ja kiinnostus Koronavilkkua kohtaan kertovat, että vaivattomuus saa tarttumaan suosituksiin. Yrityksissä voitaisiinkin nyt miettiä, miten omia työntekijöitä voidaan tukea koronan vastaisissa toimissa ja suositusten noudattamisessa. Jotta korona pysyy kurissa, tarvitaan yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Vaikka lopulta kyse onkin jokaisen ihmisen omasta käyttäytymisestä, on yritysten ja työyhteisöjen etu huolehtia turvallisuudesta ja sitouttaa ihmisiä toimimaan sellaisten käytäntöjen mukaan, jotka sopivat parhaiten kunkin yrityksen toimintaan. Kevään kokemusten pohjalta yritykset ovat koonneet runsaasti parhaita käytäntöjä ja meillä on kaikki edellytykset pitää tartuntaluvut kurissa ilman vastaavanlaisia yhteismitallisia rajoitteita. Toivottavasti mahdollisimman moni esimerkiksi lataa Koronavilkun”, sanoo Vasara. 

Tutkimus toteutettiin 21.-26.8. 2020 välisenä aikana ja siihen vastasi 1 124 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Enter 2020 -kampanjan kokoamia parhaita käytäntöjä löytyy osoitteesta www.enter2020.fi. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  

 Antti Vasaran haastattelupyynnöt: Leena Rantasalo, Communications Lead, VTT, p. 050 300 7980, leena.rantasalo@vtt.fi 

Tutkimus: EK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mari Haavisto, p. 050-3956135 

Enter 2020 on kampanja, jonka ovat käynnistäneet 10 Suomen johtavaa yritystä: Elisa, Fortum, K-ryhmä, KONE, Mehiläinen, OP Ryhmä, Terveystalo, Valio, VR ja VTT. Hankkeen alullepanija on Elinkeinoelämän keskusliitto. Kampanja haluaa kannustaa organisaatioita auttamaan työntekijöitä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja tärkeitä sidosryhmiä lisäämään toimeliaisuuttaan ja mahdollistamaan yhteiskunnan valmiutta palata uuteen arkeen turvallisuus edellä jakamalla omat käytäntönsä ja exit-suunnitelmansa kaikkien käyttöön. Eri organisaatioiden turvallisuuskäytännöt löytyvät osoitteesta enter2020.fi