Komissio ja EKP suunnittelevat digitaalista euroa – EK peräänkuuluttaa huolellisia vaikutusarviointeja

28.06.2023

EKP:n tavoitteena on, että käteisen rahan rinnalla toimivalla digitaalisella eurolla olisi mahdollisimman paljon käteisen kaltaisia ominaisuuksia kuten helppokäyttöisyys, korkea yksityisyyden suoja ja alhaiset käyttökustannukset.

EK on seurannut hanketta alusta saakka. Digitaalisella eurolla olisi mahdollisia vaikutuksia mm. digitaaliseen identiteettiin, maksamisen infrastruktuuriin, käteisen tulevaisuuteen ja pankkijärjestelmään.

Digitaalisen euron tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta sääntelyn yhteisvaikutukset ovat kuitenkin tässä vaiheessa osin epäselvät. Kattavat vaikutusarviot esimerkiksi pankkien liiketoimintamalleihin, rahoitusrakenteeseen, maksujärjestelmiin sekä rahoituksenvälitykseen tulisi tehdä mitä pikimmin. Vastuuta esim. käteisen saatavuudesta jatkossa tai kuluvastuuta digieurosta ei tule sälyttää jatkossakaan yksityisten kauppiaiden tai pankkien niskaan.

Maksamisen on oltava jatkossa vähintään yhtä helppoa kuin nykyäänkin eikä julkisen vallan tule valita teknologiavoittajia lainsäädäntöratkaisuilla. Olennaista on myös digieuron jatkovalmistelussa ratkaista, miten dataa esim. kuluttajien maksu- ja kulutuskäyttäytymisestä säännellään. Onko olemassa vaara, että digieuron myötä syntyisi riippuvuus julkisesta infrastruktuurista, jonka ydinpiirteet ovat vielä pitkälti hämärän peitossa?

Mikä digieuro?

Digitaalinen euro ei olisi kryptovaluutta, vaan kuluttajille ja yrityksille tarjolla olevaa digitaalista keskuspankkirahaa, jota tuotaisiin markkinoille välittäjien, kuten pankkien, kautta. Digieuron ei olisi tarkoitus korvata seteleitä ja kolikoita, vaan se toimisi niitä täydentävänä maksuvälineenä. Kansalaisten kannalta digitaalinen euro ei juuri eroaisi nykyisistä maksamisen tavoista.

Hankkeen tausta ja aikataulu

Digieuroa ovat valmistelleet Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki EKP, jonka neuvosto päätti heinäkuussa 2021 aloittaa tutkimuksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön digitaalinen euro osana rahoitusteknologian kehittämistä. EKP:n neuvoston on määrä tehdä päätös jatkosta syksyllä 2023.

EU:n komissio on 28.6.2023 esittänyt kaksi lainsäädäntöehdotusta digieuron toteuttamiseksi. Ehdotukset aloittavat normaalin EU-lainsäädäntöprosessin, jossa jäsenmaiden neuvosto muodostaa oman kantansa ehdotuksiin. Samoin tekee EU:n parlamentti. Tämän jälkeen alkavat ns. trilogineuvottelut, jossa neuvoston ja parlamentin kannat sovitellaan komission ehdotuksen kanssa yhteen.

Digitaalisen euron toivotaan edistävän rahoitusjärjestelmän innovointia, kilpailua ja vahvistavan EU:n ns. strategista autonomiaa eli taloudellista sekä rahapoliittista itsemääräämisoikeutta. EKP:n arvion mukaan digitaalinen euro voitaisiin laskea liikkeelle aikaisintaan vuonna 2026.