Yritys – rekrytoi Suomessa opiskelevia ulkomaisia nuoria!

07.01.2021

EK kannustaa #STAYinFinland-kampanjallaan työnantajia rekrytoimaan Suomessa opiskelevia ulkomaisia opiskelijoita. Se on matalan kynnyksen keino tuoda organisaatioon kansainvälistä ajattelua, kohdemarkkinoiden kontakteja ja tuoretta osaamista. Samalla ratkaisemme Suomen osaajapulaa.

Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelee yhteensä noin 20 000 ulkomaista opiskelijaa. Yleisimpiä aloja ovat kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) sekä tekniikan alat.

Ulkomaisista opiskelijoista jopa 90 prosenttia harkitsee myönteisesti Suomeen jäämistä valmistumisensa jälkeen, kertoo tuorein Eurostudent-tutkimus. Kuitenkin heistä vain puolet työllistyy Suomeen ja neljännes päätyy muuttamaan maasta vuoden kuluessa valmistumisestaan. Tästä aivovuodosta kärsivät niin Suomen valtio kuin elinkeinoelämä unohtamatta nuoria itseään.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kampanjoi yhdessä Vastuullinen kesäduuni -hankkeen kanssa sen puolesta, että ulkomaisista opiskelijoista mahdollisimman moni jäisi Suomeen ja löytäisi täältä töitä. #STAYinFinland-kampanjan suojelijana on tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko:

”Suomessa on yli 20 000 ulkomaista opiskelijaa, mutta liian harva heistä löytää paikkansa suomalaisesta työelämästä. Tehdään tähän yhdessä muutos! Huolehditaan, että täällä opiskelevat tai tutkintonsa suorittaneet kansainväliset osaajat voisivat tehdä uraa juuri Suomessa.”

EK:n jäsenyritysten kokemusten mukaan kansainvälisten nuorten rekrytoiminen tuottaa työnantajalleen monenlaista hyötyä:

  • Ratkaisuja osaajapulaan; koulutuksen tuomaa viimeisintä osaamista
  • Monimuotoisempaa yrityskulttuuria, uusia tuulia organisaatioon
  • Matalan kynnyksen väylä kohti yrityksen kansainvälistymistä
  • Lisävoimia vientihankkeisiin (markkinaselvitykset, kontaktikartoitukset, kielitaito jne.)
  • Paikallistuntemusta opiskelijan kotimaan markkinoista

Monta käytännön vaihtoehtoa

Hyviä tapoja korkeakouluopiskelijoiden rekrytoimiseen on kesätöiden ohella opintoihin liittyvät työharjoittelut, projektityöt sekä opinnäytetöiden teettäminen. Luonnollisesti vaihtoehtona on myös osa-aikainen työskentely opintojen ohella sekä vastavalmistuneen palkkaaminen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

EU/ETA-maiden ulkopuolisista maista opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla voi työskennellä lukukauden aikana keskimäärin 25 tuntia viikossa. Tuota rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tutkintoon sisältyviin työharjoitteluihin tai opinnäytetöihin.

Ulkomaisille opiskelijoille soveltuvia työpaikkoja voi ilmoittaa korkeakoulujen omien urapalveluiden lisäksi esimerkiksi:

Jobs in Finland -sivustolla Vastuullinen kesäduuni -sivustolla

Ulkomaalaiset opiskelijat aloittain

Päivitetty