EK suomalaisten yritysten asialla Brysselissä

Tulosta

Yhä suurempi osa yrityksiä koskevasta lainsäädännöstä päätetään Brysselissä. Siksi EU-edunvalvonnan painoarvo on jatkuvasti kasvanut EK:n toiminnassa.

Tavoitteenamme on vaikuttaa päätöksentekoon siten, että suomalaisten yritysten, investointien ja työpaikkojen tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi EU:ssa.

EK:lla on ollut pysyvä toimisto Brysselissä jo vuodesta 1974. Tehtävänämme on välittää suomalaisten yritysten näkemyksiä EU-lainsäädännön valmistelijoille ja päätöksentekijöille. Vastaavasti pidämme suomalaisen elinkeinoelämän ajan tasalla EU-hankkeiden etenemisestä.

BusinessEurope moninkertaistaa resurssit

EK vahvistaa omia vaikutusmahdollisuuksiaan tekemällä Brysselissä tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten sisarjärjestöjen sekä kattojärjestö BusinessEuropen kanssa.

EU-päättäjien arvostama BusinessEurope on elinkeinoelämän ja työnantajien suurin kattojärjestö Euroopassa. Siihen kuuluu EK:n lisäksi 40 muuta kansallista järjestöä yhteensä 35:stä Euroopan maasta. Se edustaa kaiken kokoisia yrityksiä. Järjestön pääsihteeri on Markus Beyrer ja puheenjohtaja Pierre Gattaz.

EK osallistuu BusinessEuropen kautta työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun eli ns. sosiaalidialogiin. Eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia kuullaan työelämää koskevissa direktiivihankkeissa, ja niillä on myös mandaatti neuvotella sopimuksia tietyistä työelämän asioista.

Lisäksi EK vaikuttaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK). Tämä neuvoantava komitea koostuu työnantajista, työntekijöistä ja muista eturyhmistä ja se toimii siltana EU:n ja kansalaisyhteiskunnan välillä.