EU:n Green Deal

EU:hun on saatava mahdollisimman kunnianhimoista, kustannustehokasta ja markkinaehtoista ilmastopolitiikkaa. Päätösten on turvattava myös hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen Euroopassa.