Investointitiedustelu: kesäkuu 2022

Kesäkuun 2022 investointitiedustelu

  1. Teollisuuden investointiaikomukset ovat lisääntyneet alkuvuodesta 
  2. Investointien kasvu tänä vuonna +24 %, erityisesti kiinteät investoinnit vetävät 
  3. Investointiaste nousemassa yli 24 prosenttiin, toiseksi korkein taso 2000-luvulla 
  4. Tehdasteollisuuden kiinteiden investointien kasvu laajenemassa alle 250 henkeä työllistäviin yrityksiin 
  5. Palveluinvestoinneissa varovaisuutta, liikenne ja matkailu- ja ravintola-ala pessimistisinä 

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 24 prosenttia 10,5 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien kasvun ennakoidaan yltävän 34 prosenttiin ja t&k-investointien vastaavasti 5 prosenttiin. EK:n tammikuussa 2022 julkaistuun Investointitiedusteluun nähden investointien kasvu on nyt nopeampaa ennen kaikkea kiinteiden investointien kasvun seurauksena. T&k-investoinneissa kasvu on hieman alkuvuonna arvioitua hitaampaa. 

Kun teollisuuden kiinteiden investointien lisäksi huomioidaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, nousee kiinteiden investointien arvo tänä vuonna noin 11,2 miljardiin euroon. Energiateollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 28 prosenttia.  

Palvelualoilla investointien ennakoidaan vähentyvän, sillä hieman suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien supistuvan kuin lisääntyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle -2.  

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste nousussa

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on nousemassa yli 24 prosenttiin. Viimeksi investointiaste oli näin korkealla tasolla vuonna 2009, jolloin arvonlisäys supistui voimakkaasti. Investointiaste kääntyi kasvuun jo vuonna 2021. Kasvu on seurausta ennen kaikkea kiinteiden investointien lisääntymisestä. 

Teollisuuden investointiaste 2000-2022, % keväällä 2022

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investoinnit yrityskoon mukaan

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vilkasta tahtia kaikissa yrityskokoluokissa. Vuonna 2022 alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan kasvavan peräti 54 prosenttia 2,6 miljardiin euroon.  Vastaavasti yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit lisääntyisivät neljänneksellä 4,7 miljardiin euroon. Yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä viime vuonna alkanut investointien kasvu on nyt laajenemassa myös pienempiin yrityksiin. 

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 1993-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Kaikilla toimialoilla kasvua kiinteissä investoinneissa tänä vuonna 

Teollisuuden kiinteät investoinnit lisääntyvät tänä vuonna yhteensä 34 prosenttia. Euroissa mitattuna kasvua kertyy lähes kaksi miljardia 7,4 miljardiin euroon. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu on tänä vuonna suurinta elintarvike-, metsä- ja teknologiateollisuudessa. Myös energiateollisuudessa kiinteät investoinnit jatkavat tänä vuonna kasvuaan. Investointien arvo noussee tänä vuonna 3,8 miljardiin euroon, joka on 28 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tehdas- ja energiateollisuuden yhteenlasketut kiinteät investoinnit nousevat kuluvana vuonna 11,2 miljardiin euroon. 

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit

Palvelualojen investoinnit ovat kehittymässä tänä vuonna vaisusti. Kokonaisuutena palveluinvestointien arvioidaan vähenevän hieman (saldokulu -2). Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen, matkailu- ja ravintola-alan sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla.  

Investointien toteutukseen liittyy yhä epävarmuutta. Vaikka koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimet eivät enää haittaa liiketoimintaa, voimakas kustannusten nousu on yrityskentässä noussut nopeasti huolenaiheeksi. Tämä voi heijastua osaltaan niin palvelualojen kuin teollisuudenkin investointeihin kuluvana vuonna.  

Palveluiden investoinnit 2021-2022 keväällä 2022

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali

 

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus