Investointitiedustelu: kesäkuu 2023

Kesäkuun 2023 investointitiedustelu

  1. Teollisuuden investointiaikomukset ovat lisääntyneet alkuvuodesta
  2. Tehdasteollisuuden investointien kasvu tänä vuonna +11 %, erityisesti kiinteät investoinnit vetävät
  3. Energiateollisuuden investoinnit supistuvat tänä vuonna -24 %, viime vuonna kasvu oli hyvin nopeaa
  4. Investointiaste nousemassa 25 prosenttiin, toiseksi korkein taso 2000-luvulla
  5. Tehdasteollisuuden kiinteiden investointien kasvu painottuu nyt vähintään 250 henkeä työllistäviin yrityksiin
  6. Palveluinvestoinneissa yhä varovaisuutta, liikenne ja rahoitusala pessimistisinä

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 11 prosenttia 10,6 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien kasvun ennakoidaan yltävän 17 prosenttiin ja T&K-investointien vastaavasti pysyvän viime vuoden tasolla. EK:n tammikuussa 2023 julkaistuun Investointitiedusteluun nähden investointien kasvu on nyt nopeampaa ennen kaikkea kiinteiden investointien kasvun seurauksena. T&K-investoinneissa odotettiin hienoista kasvua vielä alkuvuonna, mutta nyt sitä ei olekaan näköpiirissä.

Kun tehdasteollisuuden kiinteiden investointien lisäksi huomioidaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, on kiinteiden investointien arvo tänä vuonna noin 11 miljardia euroa. Energiateollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan supistuvan tänä vuonna 24 prosenttia, mutta viime vuonna kasvu oli poikkeuksellisen voimakasta.

Palvelualoilla investointien ennakoidaan lisääntyvän aavistuksen, sillä hieman suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien supistuvan kuin lisääntyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle +2.

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2021-2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste nousussa

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on nousemassa 25 prosenttiin. Viimeksi investointiaste oli näin korkealla tasolla vuonna 2009, jolloin arvonlisäys supistui voimakkaasti. Investointiaste kääntyi kasvuun jo vuonna 2021. Kasvu on seurausta ennen kaikkea kiinteiden investointien lisääntymisestä.

Teollisuuden investoin­tiaste 2000-2023, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat kuluvana vuonna molemmissa yrityskokoluokissa. Vuonna 2023 yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit lisääntyisivät 26 prosenttia 4,0 miljardiin euroon. Vastaavasti alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan kasvavan 8 prosenttia 3,2 miljardiin euroon. Viime vuonna kasvu painottui vahvasti alle 250 henkeä työllistäviin yrityksiin, jolloin investointitasot olivat yhtä suuret kuin vähintään 250 henkeä työllistävillä.

Teollisuuden kiinteät investoinnit suuruusluo­kittain 2013-2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Lähes kaikilla toimialoilla kasvua kiinteissä investoinneissa tänä vuonna

Teollisuuden ml. energiateollisuus kiinteät investoinnit supistuvat tänä vuonna yhden prosentin. Vaikka tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavatkin hyvää vauhtia (+17 %), energiateollisuuden investoinnit supistuvat 24 prosenttia viime vuoden ennätyskasvusta. Euroissa mitattuna kiinteiden investointien taso pysyy 11 miljardissa eurossa. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu on tänä vuonna suurinta teknologia- ja kemianteollisuudessa. Suurimpia pudotuksia nähdään energiateollisuuden lisäksi metsäteollisuudessa. Molemmilla teollisuudenaloilla tämän vuoden pudotusta selittää viime vuonna tapahtunut voimakas kasvu.

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2021-2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus, Suomen Tuulivoimayhdistys ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit ovat kehittymässä tänä vuonna vaisusti. Kokonaisuutena palveluinvestointien arvioidaan lisääntyvän vain hieman (saldokulu +2). Investointiaikomuksissa on suuria toimialakohtaisia eroja. Investoinnit ovat kehittymässä heikosti liikenteen ja rahoituksen toimialoilla. Vastaavasti taiteet, viihde ja virkistys -toimiala näkee selvästi investointien kasvun jatkuvan.

Palveluiden investoinnit 2022-2023

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Suomeen kohdistuu nyt poikkeuksellisen suurta investointikiinnostusta vihreään siirtymään liittyen. Useita hankkeita on suunnitteilla erityisesti energiasektorille, mutta niiden aikajänne on tätä tiedustelua pidemmällä. Investointien toteutukseen liittyy yhä epävarmuutta. Erityisesti rahoituskustannusten nopea nousu asettaa haasteita niin palvelualojen kuin teollisuuden investointeihin kuluvana vuonna.

Tiedote
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus