Suhdannebarometri: heinäkuu 2022

Heinäkuun 2022 Suhdannebarometri

  1. Maailmantaloudessa paljon riskejä ilmassa 
  2. Suomi on siirtymässä syksyn aikana matalasuhdanteeseen, suhdannenäkymät tummentuneet kaikilla päätoimialoilla 
  3. Työvoimapula yhä suurin kasvun este, etenkin palvelualoilla, kysynnän hiipuminen nostaa päätään 
  4. Yritystoiminnan kannattavuus koetuksella kustannusten noustessa kovaa vauhtia 
  5. Rakentamisen tuotanto-odotukset jo yhtä synkät kuin finanssi- ja koronakriisissä 

Maailmantalous

Merkit maailmantalouden kasvun hidastumisesta ovat voimistuneet viime viikkojen aikana. Syyt ovat hyvin moninaisia. Yhdysvalloissa inflaation kiihtyminen pakottaa Yhdysvaltain keskuspankin kiristämään voimakkaasti rahapolitiikkaansa. Korkojen nosto leikkaa kotitalouksien kysyntähaluja ja nostaa yritysten rahoituskustannuksia. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole. Inflaatio on saatava kuriin, vaikka seurauksena olisi merkittävä talouden hidastuminen. 

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2022–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF, VM

Euroopassa on käynnissä sota ja energian hinta on noussut nopeasti hyvin korkealle. Kotitalouksien luottamus on laskenut nopeasti ja etenkin tulevaan talveen kohdistuu suuria kysymysmerkkejä energian saatavuuden ja hinnan suhteen. Maakaasun merkitys on suuri esimerkiksi Saksassa ja Italiassa. Poliittiset jännitteet, ennen kaikkea Italiassa, eivät myöskään helpota tulevien kuukausien aikana tilannetta. Päinvastoin. Samalla EKP yrittää tasapainoilla inflaation suitsimisen ja valtioiden välisten korkoerojen keskellä. 

Kiinassa puolestaan tiukka koronaviruksen vastainen politiikka on kevään aikana johtanut tuotantoseisokkeihin ja toimitusketjujen ongelmien jatkumiseen. Suurta huolta aiheuttaa myös velkaantunut kiinteistösektori, joka painii rahoitusongelmissa. Kiinteistösektorin heikkous on osaltaan näkynyt myös raaka-ainemarkkinoilla, joissa taantumapelot ovat ajaneet hintoja alaspäin. Osa vaikutuksesta syntyy myös Yhdysvaltain rahapolitiikasta, jonka seurauksena vahvistunut Yhdysvaltain dollari on nostanut raaka-aineita tuottavien maiden kustannuksia nopeasti ylös. 

Suomen elinkeinoelämän näkymät

Suomessa elinkeinoelämän suhdannekello kääntyi heinäkuussa matalasuhdanteen puolelle. Yritykset arvioivat suhdannetilanteen olevan heikko ja näkymä tuleville kuukausillekin on tummentunut entisestään. Venäjän käynnistämä hyökkäyssota puolitti Suomen talouden kasvuennusteet tälle vuodelle kolmesta prosentista noin prosenttiin. Tuoreiden Suhdannebarometrin tulosten perusteella Suomen talouden kasvuennusteita tarkistetaan lähitulevaisuudessa ennemmin alaspäin kuin ylöspäin. 

Kokonaisuutena yritysten tuotanto ja myynti on kasvanut kesän aikana, mutta odotukset loppuvuodelle ovat selvästi vaisummat. Kasvun ennakoidaan pysähtyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kesän aikana yritysten henkilöstömäärät ovat kasvaneet, mutta heikentyneet suhdannearviot heijastuvat myös yritysten henkilöstöodotuksiin. Työllisyyden kasvun ennakoidaan lähes pysähtyvän syksyn aikana 

Kasvun esteet

Suurimpana kasvun esteenä on edelleen osaavan työvoiman saatavuus. Materiaalipula on helpottanut hieman. Suhdanteen viilentymisestä kielii myös kysyntäongelmien nouseminen hienoiseen kasvuun. Voimakas kustannusten nousu heijastuu yritysten kannattavuuteen, jonka odotetaan heikkenevän. 

Yritysten kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Tarkastelu päätoimialoittain

Teollisuus

Teollisuuden suhdannetilanne on jatkunut kesän aikana vielä kohtuullisen hyvänä. Sen sijaan suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on valahtanut jo alle eurokriisin aikaisen tason. Viime kuukausien aikana teollisuustuotanto on kasvanut, mutta kasvu on taittumassa loppuvuoden aikana. Tästä kielii jo vaimeampi tilausten kehitys. Koronakriisistä alkaen toimitusketjujen ongelmat ovat jatkuneet eivätkä ne Kiinan koronarajoitustoimien myötä ole vieläkään merkittävästi helpottaneet. Teollisuuden varastot ovat kasvussa, mutta on vaikea sanoa, missä määrin yritykset varautuvat toimitusketjujen haasteisiin varastoja kasvattamalla ja missä määrin taustalla voi olla kysynnän hiipuminen. 

Teollisuuden suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Puute kapasiteetista ja materiaaleista on yhä suurin kasvun este, mutta ongelma on hieman helpottanut keväästä. Työvoiman saatavuus haittaa teollisuusyritysten kasvua toiseksi eniten. Suhdanteen viilentymisestä kielii myös kysyntäongelmien hienoinen yleistyminen. 

Teollisuuden kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Rakentaminen

Rakentamisen suhdannetilanne jatkoi heikentymistään kesän aikana. Syksyn aikana suhdannetilanteen odotetaan vaikeutuvan entisestään, sillä rakennusalan suhdannenäkymät ovat varsin synkät historiaankin nähden. Ongelmat materiaalien saatavuudessa sekä korkojen nousu ovat hidastaneet etenkin kiivaana käynyttä uudisasuntorakentamista. Pitkä noususuhdanne alkaa kääntyä laskuksi ja kehitys näkyy myös toimitilarakentamisen puolella. Erityisesti teollisuus- ja varastorakentaminen on lupakehityksen perusteella vähenemässä. Ei siis ihme, että rakennusalan tuotanto-odotus tämän vuoden viimeiselle neljännekselle on painunut hyvin alas. Vastaavia tasoja on nähty viimeksi aivan koronakriisin pohjissa, finanssikriisissä. 

Rakentamisen suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Rakennusyrityksissä henkilöstön määrä on vähentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset. Osaavan työvoiman puute on yhä suurin tuotannon kasvun este, mutta pula on hieman helpottanut keväästä. Suhdanteen jäähtymisestä kielii riittämättömän kysynnän nousu toiseksi suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi. Pula materiaaleista on helpottanut hieman. Taustalla lienee kysynnän rauhoittuminen sekä uusien hankintakanavien löytyminen. Tiukentuneet rahoitusolosuhteet näkyvät jo nyt rahoitusvaikeuksien hienoisena nousuna. 

Rakentamisen kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Palvelut

Palvelualoilla suhdannetilanne on kesän aikana heikentynyt hieman. Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat varsin pessimistiset historiaansa nähden. Moniin palveluyrityksiin suoraan vaikuttava kuluttajien luottamus on inflaation kiihtymisen myötä heikentynyt voimakkaasti ja syksystä ennakoidaan vaikeaa. Sumuisesta toimintaympäristöstä huolimatta palvelualan myynti ja henkilöstömäärät ovat kasvaneet. Myös odotukset näiden suhteen ovat yhä myönteiset. 

Palveluiden suhdanteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Palvelualoilla työvoimapula on noussut ennätyksellisen suureksi ongelmaksi. Kyselyyn vastanneista yrityksistä peräti 40 prosenttia raportoi ongelmista osaavan työvoiman saatavuuden suhteen. Riittämätön kysyntä on pysynyt toiseksi suurimpana myynnin esteenä. 

Palveluiden kasvun esteet heinäkuussa 2022

Päivitetty

Osuus vastaajista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

 

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, heinäkuu 2022
Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus