Blogataan omistajuudesta: Team Finlandilla on väliä yritysten omistajille

06.10.2017

EK julkisti syyskuussa Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman. EK:n asiantuntija Simo Karetie perustelee blogissa, kuinka yrittäjä-omistajat arvioivat Team Finlandin kansainvälistymispalveluita osana kannustavaa toimintaympäristöä.

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma; toimenpide-ehdotus 8:
”Varmistetaan, että pk-yritysten saatavilla on tehokkaat ja laadukkaat kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut.”

Simo Karetie edistää pk-yritysten kansainvälistymistä ja seuraa tiiviisti Team Finlandin kehittymistä.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Kari Jussi Ahon johdolla julkistetun omistajuusohjelman (www.ek.fi/omistajuus) ehdotuksen lähtökohtana on tarve saada Suomeen lisää kasvu- ja kansainvälistymishaluisia yrityksiä.

Tämä tavoite jaetaan laajasti yhteiskunnassa. Mutta mistä kasvu- ja vientihalu tulee? Kuka tuo yritykseen tahdon menestyä ja mennä eteenpäin? Vastaus kiteytyy yhteen sanaan – omistaja. Yrityksen omistaja tekee ratkaisevat päätökset siitä, miten yritys haluaa laajentua, kuinka tehdä investointeja ja mille vientimarkkinoille tähdätä.

Tuhannen taalan kysymys onkin, kuinka tätä kasvuhalua tulisi ruokkia ja miten tarjota  vetoapua vientiin ja uusille markkinoille.

Omistajat ovat tärkeitä Team Finlandille

Avainasemassa uusien vientitoivojen ja kasvukomeettojen kannalta on Team Finland eli julkisten vienninedistäjien verkosto.

Pk-yritykset ja viime kädessä niiden omistajat ovat Team Finlandin keskeistä kohderyhmää. Kokemusten mukaan Team Finlandiin kuuluvat palveluorganisaatiot saavat varsin positiivista palautetta niiltä yrityksiltä, jotka ovat jo löytäneet niiden palveluiden piiriin. Sen sijaan parantamisen varaa on siinä, kuinka Team Finlandin palveluille saataisiin uusia asiakkaita aloittavista vientiyrityksistä. Palvelut pitää saada ylipäätään koko laajuudessaan ja helpolla tavalla yritysten saataville.

Team Finland läpikäy paraikaa merkittävää uudistusta: verkoston ytimessä olevat organisaatiot – Tekes ja Finpro – sulautuvat vuodenvaiheessa Business Finlandiksi. Muutos koskettaa tuhansia jäsenyrityksiämme, mutta rakenteet ja hallintomalli eivät ole firmojen näkökulmasta kynnyskysymyksiä. Päinvastoin – nyt odotetaan malttamattomana sitä, miten muutos heijastuu pääasiaan eli kansainvälistymispalveluiden käytännön toimivuuteen.  Olennaista on, miten muutos näkyy Team Finlandin palveluiden kehittymisenä sekä parempana saavutettavuutena ja asiakaspalvelukokemuksena.

Mitä Team Finlandilta sitten odotetaan? Tässä päällimmäisiä toiveita, joita pk-yrityksiltä päivittäin kuulemme:

  • Kokonaisvaltaista palvelua koko kansainvälistymispolun tarpeisiin.
  • Aktiivista asiakaspalveluotetta
  • Palveluvalikoiman ja -vaihtoehtojen parempaa tunnettavuutta
  • Selkeitä kanavia ja apua oikeiden palveluiden löytämiseen laajasta verkostosta
  • Ulkomaanverkoston vahvistamista ja vertailukelpoisia resursseja suhteessa kilpailijamaihin.

Rima on siis korkealla mutta saavutettavissa! Hyvällä joukkuepelillä ja asiakastarpeita kuunnellen Team Finland voidaan nostaa jälleen uudelle tasolle. Niin toimien ajamme samalla myös suomalaisen omistajuuden asiaa. Se kannattaa, sillä Suomen kasvu lähtee omistajasta.