Ihmistä tarvitaan aina

Saamme lukea päivittäin otsikoita palvelujen heikentymisestä ja työvoiman saatavuusongelmista. Osaajapula koskettaa eri toimialoja ja koko maata. Rekrytointivaikeudet ja osaajien saatavuus ovat olleet jo pidemmän aikaa yritysten kasvun este.

Koulutuspolitiikassa puhutaan Suomen koulutustason nostamisesta ja korkeakoulutettujen määrästä. Sen sijaan pitäisi puhua osaamistasosta ja siitä, että tarvitsemme parempaa osaamista läpi koulutusjärjestelmän. Osaamistasoa on nostettava peruskoulusta alkaen. Erityinen huoli on heikkojen osaajien määrän kasvusta peruskoulussa. Ilman hyviä perustaitoja edellytykset pärjätä jatko-opinnoissa ovat heikot.

Tarvitsemme myös parempaa ammattiosaamista. Emme kaipaa vastakkainasetteluja, vaan tarvitsemme hyvällä ammattiosaamisella varustettuja käytännön ammattilaisia ja korkeakoulutettuja. Suomi tunnetaan maailmalla siitä, että myös ammatillisen koulutuksen jälkeen voi jatkaa opintojaan korkeakoulussa.

Julkisessa keskustelussa työelämästä on viime vuosina korostunut etätyö ja hybridityön johtaminen. On hyvä muistaa, että monissa työtehtävissä tarvitaan läsnäoloa siellä, missä asiakkaat ovat tai missä tuotteita valmistetaan. On monia tehtäviä, joita ei tulevaisuudessakaan tehdä etänä, vaikka teknologia onkin tullut arkeen ja avuksi varmasti kaikkiin työtehtäviin. Yhteiskuntamme ei pyöri ilman käytännön ammattilaisia.

Emme kaipaa vastakkainasetteluja, vaan tarvitsemme hyvällä ammattiosaamisella varustettuja käytännön ammattilaisia ja korkeakoulutettuja.

’Ihmistä tarvitaan aina’ -kampanja syntyi tarpeesta tehdä näkyväksi ammattiosaamista.

Osaajapulaa toistavan puheen sijaan tarvitsemme inhimillisempää otetta. Jokaisen työtehtävän ja ammatin takana on ihminen. Nostetaan yhdessä näkyville eri tehtävissä toimivia eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia ammattilaisia. Kyse ei ole vain nuorista, vaan työelämässä tarvitaan myös kokeneita konkareita ja Suomeen muuttaneita. Heillä jokaisella on oma tarinansa kerrottavana. Tarvitsemme inhimillistä otetta työelämään myös siksi, että nuoret kokevat olevansa sinne tervetulleita ja työuria voidaan pidentää. Jokainen meistä muistaa ensimmäisen kokemuksena työelämästä.

’Ihmistä tarvitaan aina’ on yhteinen tarina, jonka avulla eri alojen yritykset ja ammatillisen koulutuksen toimijat voivat yksin tai yhdessä tehdä näkyväksi sitä, millaisissa ammattiosaamista vaativissa työtehtävissä on tekijälle paikka tänään ja tulevaisuudessa. Vain yhdessä voimme saada aikaan sen, että ammattiosaamisen merkitys yhteiskunnassa ymmärretään paremmin.

Maailma muuttuu, mutta me tarvitsemme jatkossakin taloja, palveluja, ruokaa, laivoja, koneita, toimivia yhteyksiä ja hoitajan huolenpitoa. Osaajia, ammattilaisia. Ihmisiä.

Ammattiosaaminen on korvaamatonta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Ami-säätiön sivuilla 20.12.2022