Kiesiläinen bloggaa: Valtion luovuttava suunnitelmista kansallistaa lääkärihelikopteritoiminta

19.12.2019

Tällä viikolla sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö luovutti raporttinsa lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisestä. Raportti maalaa synkän kuvan lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikön FinnHEMSin omasta toiminnasta. STM:n asettama selvityshenkilö tyrmää ehdotuksen kansallistaa lääkärihelikopteritoiminta vedoten palvelun laatuun, kustannuksiin ja toimitusvarmuuteen.

FinnHEMSin toiminta ei vakuuta

Kelan FinnHEMSille maksama 1,2 miljoonan euron korvaus, joka olisi pitänyt käyttää helikopterikuljetusten kustannuksiin on mennyt ihan muuhun. ”FinnHEMS on ylläpitänyt Kelan maksamilla korvauksilla omaa tutkimus- ja kehitysyksikköä. Ensihoidon tutkimus ja kehittäminen on yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien tehtävä, oman tutkimus- ja kehitysyksikön ylläpitäminen ei ole perusteltua vaan se tulee lopettaa.”

FinnHEMS on ryhtynyt tekemään ylimääräistä ja Traficomin valvonnan kanssa päällekkäistä tarkastustoimintaa joka ”aiheuttaa valtiolle kohtuuttomia lisäkustannuksia” ja lisää vain ”näennäistä turvallisuuden tunnetta”.

Erityisen huolestuttavana voidaan pitää kohtaa, jossa selvityshenkilö vaatii että “FinnHEMS:n hallituksen sekä rahoittajan, STM:n, tulee arvioida FinnHEMS:n henkilöstölle myöntämiensä etuuksien kohtuullisuutta, ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, joilla valtionapu ohjataan todelliseen lääkärihelikopteritoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.“

FinnHEMSillä halu hankkia 100 miljoonalla omia helikoptereita

FinnHEMSin tehtävänä on kilpailuttaa helikopteritoimijat ja hankkia niiltä tarvittavat lääkärihelikopteripalvelut. Nykyisen toimitusjohtajansa johdolla FinnHEMS on pyrkinyt muuttamaan rooliaan siten, että helikopteritoimijoiden kilpailuttamisen sijaan se ryhtyisi itse operoimaan lääkärihelikopteripalveluita tuottavaa lentoyhtiötä. Tavoitteena on siis ollut perustaa uusi valtiollinen lentoyhtiö.

Suomen nykyinen kilpailutusmalli on alan standardi. Valtiollisesti tuotettuja lääkärihelikopteripalveluja on Euroopassa käytössä ainoastaan Romaniassa ja Puolassa, jotka eivät ole erityisesti tunnettuja esimerkkinä verorahojen tehokkaasta ja vaikuttavasta kohdentamisesta.

Toiminnan käynnistäminen edellyttäisi ensimmäiseksi noin 100 miljoonan euron investointia uusiin helikoptereihin. Selvitysmiehen mukaan helikoptereiden hankinta ja oman lentotoiminnnan käynnistäminen saattaisi johtaa “hallitsemattomaan kustannusten nousuun”.

Raportti antaa raskaat perusteet teettää perusteellinen arvio FinnHEMSin omasta toiminnasta. On selvää että organisaatio, jonka toiminnasta löytyy näin paljon epäselvyyksiä ei ole kykenevä ottamaan vastuuta lääkärihelikopterien operoinnista.